Zemljišne knjige i odgoda povjerenja - 5.880,34 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Zemljišne knjige i odgoda povjerenja

Zemljišne knjige i odgoda povjerenja

5.880,34 RSD

autor: mr. sc. Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske;Mladen Žuvela, dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini;Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije;dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini;Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama;Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu;mr. sc. Jasna Brežanski, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj stranica: 350
godina izdanja:
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) u 2006. godini dva je puta noveliran. U Narodnim novinama broj 98/06 objavljene su Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva. Nadalje, donesen je Zakon o leasingu (Nar. nov., br. 135/06) i novi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 16/07). U većoj ili manjoj mjeri tim se propisima interveniralo u područje pravnog režima nekretnina.
U zasebnim radovima je prikaz najvažnijih novina, propisanih tim propisima. Tako se u radu «Odgoda povjerenja u zemljišne knjige i pravni učinci odgode» razmatraju doseg i pravni učinci novelirane odredbe čl. 388. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te posljedice i pravni učinci isteka roka za izvanknjižne nositelje stvarnih prava u kojem je činjenično bila otklonjena primjena načela zaštite povjerenja u potpunost i istinitost zemljišne knjige.
U radu «Stranci kao stjecatelji vlasništva nekretnina» je temeljit i sustavan prikaz režima kojem su podvrgnute strane osobe kod stjecanja prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, uključujući i stjecanje prema nekim međunarodnim sporazumima.
Pitanje značenja i učinaka potvrde nadležnog tijela da je određeni stan ili druga prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoknjižnoj čestici samostalna uporabna cjelina, obrađeno je u radu « Uspostava etažnog vlasništva - potvrda o posebnim dijelovima nekretnine (postupak, nadležnost, problemi u praksi)».
Model javno-privatnog partnerstva kroz pravo građenja na nekretninama u vlasništvu ustanova, prikazan je u radu ((Nekretnine u vlasništvu ustanova i pravo građenja (model javno-privatnog partnerstva)». U radu je posebno razmotren i institut prava građenja kad se osniva na nekretninama u vlasništvu ustanova.
Ugovor o leasingu i, u njegovu sklopu, ugovor o leasingu nekretnina, koji su donošenjem Zakona o leasingu postali imenovani ugovori, razmotreni su u radu «Leasing nekretnina», pri čemu je težište na razmatranju prava i obveza subjekata leasinga.
U radu «Parcelacijski i drugi geodetski elaborati i njihova provedba u katastru i zemljišnoj knjizi» prikazuju se osnovne odredbe Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koje se odnose na uspostavu povjerenja u zemljišne knjige, s naglaskom na ulogu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata u uspostavi tog povjerenja.
Jedno od pitanja koje je ostalo neriješeno i nakon recentnih intervencija u područje pravnog režima nekretnina je pitanje vlasništva «turistickog zemljišta». U radu «Vlasništvo turističkog zemljišta» razmatra se sadašnji vlasničkopravni status tih nekretnina te se de lege ferenda daju prijedlozi za otklanjanje očiglednih problema vezanih uz te nekretnine.