Zemljišne knjige i odgoda povjerenja - 5.880,34 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Zemljišne knjige i odgoda povjerenja

Zemljišne knjige i odgoda povjerenja

5.880,34 RSD

autor: mr. sc. Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske;Mladen Žuvela, dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini;Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije;dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini;Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama;Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu;mr. sc. Jasna Brežanski, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj stranica: 350
godina izdanja:
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) u 2006. godini dva je puta noveliran. U Narodnim novinama broj 98/06 objavljene su Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva. Nadalje, donesen je Zakon o leasingu (Nar. nov., br. 135/06) i novi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 16/07). U većoj ili manjoj mjeri tim se propisima interveniralo u područje pravnog režima nekretnina.
U zasebnim radovima je prikaz najvažnijih novina, propisanih tim propisima. Tako se u radu «Odgoda povjerenja u zemljišne knjige i pravni učinci odgode» razmatraju doseg i pravni učinci novelirane odredbe čl. 388. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te posljedice i pravni učinci isteka roka za izvanknjižne nositelje stvarnih prava u kojem je činjenično bila otklonjena primjena načela zaštite povjerenja u potpunost i istinitost zemljišne knjige.
U radu «Stranci kao stjecatelji vlasništva nekretnina» je temeljit i sustavan prikaz režima kojem su podvrgnute strane osobe kod stjecanja prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, uključujući i stjecanje prema nekim međunarodnim sporazumima.
Pitanje značenja i učinaka potvrde nadležnog tijela da je određeni stan ili druga prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoknjižnoj čestici samostalna uporabna cjelina, obrađeno je u radu « Uspostava etažnog vlasništva - potvrda o posebnim dijelovima nekretnine (postupak, nadležnost, problemi u praksi)».
Model javno-privatnog partnerstva kroz pravo građenja na nekretninama u vlasništvu ustanova, prikazan je u radu ((Nekretnine u vlasništvu ustanova i pravo građenja (model javno-privatnog partnerstva)». U radu je posebno razmotren i institut prava građenja kad se osniva na nekretninama u vlasništvu ustanova.
Ugovor o leasingu i, u njegovu sklopu, ugovor o leasingu nekretnina, koji su donošenjem Zakona o leasingu postali imenovani ugovori, razmotreni su u radu «Leasing nekretnina», pri čemu je težište na razmatranju prava i obveza subjekata leasinga.
U radu «Parcelacijski i drugi geodetski elaborati i njihova provedba u katastru i zemljišnoj knjizi» prikazuju se osnovne odredbe Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koje se odnose na uspostavu povjerenja u zemljišne knjige, s naglaskom na ulogu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata u uspostavi tog povjerenja.
Jedno od pitanja koje je ostalo neriješeno i nakon recentnih intervencija u područje pravnog režima nekretnina je pitanje vlasništva «turistickog zemljišta». U radu «Vlasništvo turističkog zemljišta» razmatra se sadašnji vlasničkopravni status tih nekretnina te se de lege ferenda daju prijedlozi za otklanjanje očiglednih problema vezanih uz te nekretnine.

Novo za May

Komentar Zakona o suzbijanju diskriminacije
Komentar Zakona o suzbijanju diskriminacije
5.237,17 RSD  4.975,32 RSD
Popust: 5%
Piranski zaljev
Piranski zaljev
1.837,60 RSD  1.745,72 RSD
Popust: 5%
Profesionalna odgovornost psihijatra
Profesionalna odgovornost psihijatra
2.186,75 RSD  2.076,49 RSD
Popust: 5%
Odgovornost liječnika za štetu
Odgovornost liječnika za štetu
3.601,71 RSD  3.421,62 RSD
Popust: 5%
Multidisciplinarni aspekti ozljede vratne kralježnice
Multidisciplinarni aspekti ozljede vratne kralježnice
1.837,60 RSD  1.745,72 RSD
Popust: 5%
Društvo s ograničenom odgovornošću
Društvo s ograničenom odgovornošću
6.230,36 RSD  8.292,19 RSD
Popust: -33%
Pravo društava, Knjiga prva, OPĆI DIO
Pravo društava, Knjiga prva, OPĆI DIO
10.474,35 RSD  9.950,63 RSD
Popust: 5%
Pravo društava, Knjiga treća, DRUŠTVA OSOBA
Pravo društava, Knjiga treća, DRUŠTVA OSOBA
10.180,33 RSD  9.671,31 RSD
Popust: 5%
Komentar Zakona o trgovačkim društvima
Komentar Zakona o trgovačkim društvima
10.290,59 RSD  9.776,06 RSD
Popust: 5%