Zèrcalo naroda Ivan Kukuljević Sakcinski: povijest umjetnosti i - 2.205,13 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Zèrcalo naroda Ivan Kukuljević Sakcinski: povijest umjetnosti i

Zèrcalo naroda Ivan Kukuljević Sakcinski: povijest umjetnosti i

2.205,13 RSD

autor: Ivana Mance
broj stranica: 370
godina izdanja: 2012
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski


Zèrcalo naroda. Ivan Kukuljević Sakcinski: povijest umjetnosti i politika studija je o djelovanju i doprinosu Ivana Kukuljevića Sakcinskog na području povijesti umjetnosti, kao i o institucionalizaciji ove struke u širem okviru historiografskih znanosti u Hrvatskoj u 19. stoljeću.
Uspostava kulturnoumjetničke baštine kao bitnog uporišta nacionalnog identiteta bila je glavna društvena svrha zalaganja na tom polju, pa se Ivan Kukuljević može smatrati jednim od prvih i najznačajnijih poticatelja kolektivne svijesti o povijesnom kulturnom nasljeđu odnosno tvorcem inicijalnog korpusa nacionalne baštine.
U knjizi se obrađuje povijesni kontekst njegova djelovanja, prvensetveno u užem političkom okviru hrvatskih zemalja u sastavu Habsburške monarhije,  s posebnim naglaskom na hrvatskom političkom pokretu 1848./49. odnosno desetljeću neopasolutizma koje je uslijedilo, kao razdoblju ključnom za razumijevanje ideje nacionalno pripadne kulture i umjetnosti.
Nadalje, u knjizi se sustavno valorizira cjelokupan Kukuljevićev angažman na području povijesti umjetnosti – od njegova djelovanja u okviru Društva za povjesnicu jugoslavensku kroz koje se istraživanje i briga za baštinu prvi puta definira i prakticira kao jedan od nacionalnih prioriteta, do njegovih konkretnih autorskih ostvarenja - publiciranih djela i rukopisa, između kojih Slovnik umjetnika jugoslavenskih svakako predstavlja ne samo temeljno djelo struke povijesti umjetnosti, nego i prvo definiranje pojma nacionalne umjetničke baštine u njezinu sadržaju i opsegu.
U knjizi se razrađuju epistemološki ciljevi i metodologija povijesti umjetnosti usmjerene na uspostavu slavenskog kulturnog identiteta, analiziraju argumentacijske tehnike i znanstveno-istraživački postupci. Uz opsežne bibliografske reference, popis korištene građe i sekundarne literature te kazalo imena, knjiga predstavlja relevantan priručnik za sve istraživaće povijesti društvenih ideja i znanstvenih instuticija na području hrvatskih zemalja u 19. stoljeću.