Vodoopskrba naselja - autor: Jure Margeta - 3.500,20 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Vodoopskrba naselja - autor: Jure Margeta

Vodoopskrba naselja - autor: Jure Margeta

4.375,25 RSD  3.500,20 RSD
Popust: 20%

autor: Jure Margeta
broj stranica: 738
godina izdanja: 2011
vrsta uveza: hard
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Vodoopskrba je, kao inženjerski zadatak, svakodnevna aktivnost u naseljima - bez nje nema sigurna i dobra življenja u ovim sredinama.

Knjiga cjelovito obrađuje problematiku planiranja, projektiranja, građenja i upravljanja urbanim vodoopskrbnim sustavom. Knjiga također cjelovito obrađuje i problematiku obrade vode za piće. U knjizi se na sustavan način obrađuju pojedine cjeline kao što su: Urbani vodni sustav ; vodoopskrba i vodoopskrbne količine ; vodoopskrbni sustavi ; vodni resursi i vodoopskrba ; obrada vode za piće ; dovodnici ; vodospremnici ; crpne stanice i vodosvodne mreže ; projektiranje i gradnja cjevovoda.

Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:

Predgovor

1.     Urbani vodni sustav


1.1.   Uvod

1.2.   Voda i njene osnovne značajke

1.3.   Upravljanje vodom vodnih resursa

1.4.   Urbana infrastruktura i urbani vodni sustav

1.5.   Elementi i procesi urbanog vodnog sustava

1.6.   Osnovne značajke urbanih vodnih podsustava

1.7.   Integralno upravljanje urbanim vodnim sustavom

1.8.   Planski okvir vodoopskrbnog sustava

1.9.   Zakonska regulativa kao okvir za rješavanje problema

Literatura

2.    Vodoopskrba i vodoopskrbne količine


2.1.   Uvod

2.2.   Potrošnja vode

2.3.   Bilanca voda vodovoda

2.4.   Kakavoća vode

Literatura

3.    Vodoopskrbni sustavi


3.1.   Uvod

3.2.   Minimalni i maksimalni tlak u urbanim sredinama

3.3.   Sheme vodoopskrbnih sustava

3.4.   Osnovni principi proračuna vodoopskrbnih sustava

3.5.   Zoniranje vodoopskrbnog sustava

3.6.   Regionalni vodoopskrbni sustavi

3.7.   Klasifikacija vodoopskrbnih sustava

Literatura

4.    Vodni resursi i vodoopskrba


4.1.   Osnovne karakteristike vodnih bogatstava

4.2.   Vode i njene karakteristike

4.3.   Zahvaćanje voda

4.4.   Odabir zahvata vode

Literatura

 Prilog: Dimenzioniranje objekata za zahvaćanje kišnice

5.    Obrada vode za piće


5.1.   Uvod

5.2.   Obrada vode za piće

5.3.   Primjena membrana u obradi vode

5.4.   Dezinfekcija vode za piće

5.5.   Konfiguracija postrojenja i visinski odnosi

Literatura

 Prilog: Osnovne kemijske značajke klora, amonijaka i njihovih spojeva

 Prilog: Osnovna svojstva vode

6.    Dovodnici, vodospremnici, crpne stanice i vodovodne mreže


6.1.   Dovodnici

6.2.   Vodospremnici

6.3.   Crpne stanice

6.4.   Izgradnja i održavanje crpnih stanica

6.5.   Vodovodne mreže

Literatura

 Prilog: Odabrane hidrauličke smjernice

7.    Projektiranje i gradnja cjevovoda


7.1.   Projektiranje vodovodne mreže

7.2.   Izgradnja cjevovoda

7.3.   Ispitivanje vodonepropusnosti tlačnih cjevovoda

7.4.   Okna na cijevima

7.5.   Rad

7.6.   Izbor cijevnog materijala

Literatura

 Prilog: Tipični nacrti za izvedbu cjevovoda

8.      Kazalo pojmova


Dodaj u korpu:Novo za April

FILOZOFIJA RACIONALIZMA
FILOZOFIJA RACIONALIZMA
4.575,64 RSD  4.346,85 RSD
Popust: 5%
SUVREMENA FILOZOFIJA 2
SUVREMENA FILOZOFIJA 2
3.656,83 RSD  3.473,07 RSD
Popust: 5%
SUVREMENA FILOZOFIJA 1
SUVREMENA FILOZOFIJA 1
3.656,83 RSD  3.473,07 RSD
Popust: 5%
GRČKA FILOZOFIJA
GRČKA FILOZOFIJA
3.656,83 RSD  3.473,07 RSD
Popust: 5%
U POTRAZI ZA SVETIM
U POTRAZI ZA SVETIM
9.169,65 RSD  8.711,17 RSD
Popust: 5%
RELIGIJA I FILOZOFIJA
RELIGIJA I FILOZOFIJA
3.123,93 RSD  2.967,73 RSD
Popust: 5%
ARISTOTEL: O PJESNIČKOM UMIJEĆU
ARISTOTEL: O PJESNIČKOM UMIJEĆU
3.105,55 RSD  2.950,27 RSD
Popust: 5%
ESEJI O EUROPI
ESEJI O EUROPI
4.208,12 RSD  3.997,71 RSD
Popust: 5%
UVOĐENJE U ZNANSTVENI RAD U PODRUČJU DRUŠTVENIH ZNANOSTI
UVOĐENJE U ZNANSTVENI RAD U PODRUČJU DRUŠTVENIH ZNANOSTI
2.370,51 RSD  2.251,98 RSD
Popust: 5%
NOVA PRAVILA
NOVA PRAVILA
551,28 RSD  523,72 RSD
Popust: 5%
DUH DEMOKRATSKOG KAPITALIZMA
DUH DEMOKRATSKOG KAPITALIZMA
1.470,08 RSD  1.396,58 RSD
Popust: 5%
KAPITALIZAM I SLOBODA
KAPITALIZAM I SLOBODA
1.470,08 RSD  1.396,58 RSD
Popust: 5%
DEMOKRACIJA U PLURALNIM DRUŠTVIMA
DEMOKRACIJA U PLURALNIM DRUŠTVIMA
551,28 RSD  523,72 RSD
Popust: 5%
ČOVJEK I DRŽAVA
ČOVJEK I DRŽAVA
1.470,08 RSD  1.396,58 RSD
Popust: 5%
PRIJEPIS POLITIKE
PRIJEPIS POLITIKE
1.194,44 RSD  1.139,32 RSD
Popust: 5%