Vlasništvo posebnog dijela nekretnine - 4.042,73 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine

Vlasništvo posebnog dijela nekretnine

4.042,73 RSD

autor: Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu;dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini;Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama;Ljiljana Antonić, dipl. iur., načelnica Sektora za zemljišnoknjižno pravo Ministarstva pravosuđa;Lidija Grebenar, dipl. ing. arh., stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina;Jakob Nakić, dipl. iur., zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Rijeci;Anđelko Vukšić, geometar
broj stranica: 216
godina izdanja:
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski

Jedan od načina uređenja suvlasničkih odnosa u sustavu prava vlasništva na nekretnini je uspostava vlasništva posebnog dijela nekretnine, odnosno etažnog vlasništva, kako se u praksi običava reći. Uspostavljanje vlasništva posebnog dijela nekretnine posebno se aktualiziralo u zadnjih desetak godina, odnosno od stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama, iako je to vlasništvo na nekim nekretninama stečeno i prije stupanja na snagu tih propisa, odnosno prije 1. siječnja 1997. S obzirom na tu dvojnost, potrebno je poznavati propise koji su bili temelj za uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine prije i poslije 1. siječnja 1997. To je posebno bitno za upis tog vlasništva u zemljišne knjige. Kada je riječ o upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine u zemljišne knjige, stečenog prije 1. siječnja 1997., veliku važnost u tome ima povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.
Neke od pretpostavki za uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine i njegov upis u zemljišne knjige usklađenost su stvarnog i zemljišnoknjižnog stanja te upis nekretnine u zemljišne knjige. Kao način usklađenja stvarnog i zemljišnoknjižnog stanja u ovoj knjizi zagovara se provođenje pojedinačnog postupka.
Posebno mjesto u postupku uspostave vlasništva posebnog dijela nekretnine ima etažni elaborat. Dosadašnja praksa je pokazala da kod izrade etažnih elaborata nema ujednačenosti, što je posljedica manjkave regulative. Stoga ju je potrebno izmijeniti i nadopuniti na način da se jasno definira tko je ovlašten te elaborate izrađivati te da se propišu normativi za izračun korisne površine posebnog dijela nekretnine.
U postupku uspostave vlasništva posebnog dijela nekretnine posebno je pitanje kako uspostaviti jedinstvo nekretnine kada dio zgrade na nekoj od razina (etaža) tlocrtno prelazi na susjednu katastarsku česticu. Rješenje tog problema nudi se kroz tzv. prostorno etažiranje.
Budući da je danas postupak uspostave vlasništva posebnog dijela nekretnine obilježen mnogim problemima, posebice zbog nedovoljno precizne i jasne regulative, radovima u knjizi nastoji se ukazati na sve uočene dvojbe i probleme te iznijeti prijedloge za poboljšanje i pojednostavnjenje tog postupka, od kojih se posebno istiće jedan - promjena propisa. Naime, očito je da će samo kvalitetna izmjena i dopuna propisa zaustaviti različita postupanja u praksi i omogućiti svim sudionicima u postupku uspostave vlasništva posebnog dijela nekretnine (suvlasnici, upravna tijela, zemljišnoknjižni sudovi, izrađivači etažnog elaborata) ujednačeno postupanje.