Vlasničkopravni odnosi i zemljišne knjige - 5.880,34 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Vlasničkopravni odnosi i zemljišne knjige

Vlasničkopravni odnosi i zemljišne knjige

5.880,34 RSD

autor:
broj stranica: 286
godina izdanja:
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski

U postupku uključivanja Republike Hrvatske u Europsku uniju jedna od zadaća je i usklađenje hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom, što uključuje i to da ga se unaprijedi i pojednostavi. Bitno je to i zato što dobra pravna regulativa i dobro uhodan sustav njegove provedbe omogućuju učinkovitost i stabilnost države na korist svih njezinih građana.
Odnosi se to i na područje stvarnih prava, katastra i zemljišnih knjiga. U tom smislu predložene su nedavno, i u knjizi prikazane, izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama, koje bi trebale osigurati njegovu učinkovitiju provedbu, te su analizirane osnovne karakteristike zemljišnoknjižnog postupka i primjena pravila parničnog postupka u njemu. Također, u knjizi je pisano i o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica u katastar nekretnina, odnosno o postupnom stvaranju katastra nekretnina.
Da bi se pojasnila određena pitanja vezana uz hipoteku, obrađena su određena teorijska gledišta vezana uz taj institut, te je ukazano i na neke posebnosti u vezi s provedbom odredbi o fiducijarnom osiguranju i sudskom namirenju u ovršnom postupku.
Knjiga se bavi i raspolaganjem nekretninama u vlasništvu države te jedinica lokalne i područne samouprave prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te zakonima koji s obzirom na gospodarsko i ekološko značenje te prirodne vrijednosti određenih nekretnina za njih ureduju poseban pravni režim.
Jedno od, do sada još uvijek neriješenih i dvojbenih, pitanja je i pravni režim nerazvrstanih cesta što se posebice odnosi na pitanje titulara vlasništva tih cesta pa je u jednom od radova analizirana i ta tematika.
Jedan od načina uređenja suvlasničkih odnosa je i razvrgnuće suvlasničke zajednice. Motivi koji dovode do takvog razvrgnuća mogu biti različiti pa ovisno o razlozima koji dovode do njega i okolnostima svakog konkretnog slučaja postoji i više načina na koji se suvlasnička zajednica može razvrgnuti. Stoga je ukazano na sve specifičnosti tog instituta što je potkrepljeno i bogatom sudskom praksom.