Uredsko poslovanje u primjeni - 2.756,41 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Uredsko poslovanje u primjeni

Uredsko poslovanje u primjeni

2.756,41 RSD

autor: Štefanija Kasabašić, dipl. iur.
broj stranica: 256
godina izdanja: 2011
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 17x240 cm
jezik: hrvatski

O važnosti uredskog poslovanja i obvezi tijela državne uprave i drugih tijela i službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave govore odredbe mnogih zakona, a osobito odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00 – vjerodostojno tumačenje, 59/01, 190/03 – proč. tekst, 199/03 i 79/07), Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 142/06 – Uredba, 77/07 – Uredba, 107/07, 27/08, 34/11 – v. čl. 10. Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru i 49/11), Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11) i drugi propisi te same odredbe temeljnog propisa, nove Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 7/09). Naime, od našeg III. izmijenjenog i dopunjenog izdanja iz 2007. godine prošle su četiri godine, a izmijenili su se mnogi propisi odnosno doneseni su novi. Uredba o uredskom poslovanju donesena je na sjednici Hrvatskog sabora 8. siječnja 2009., na temelju članka 1. Zakona o sustavu državne uprave. Stupila je na snagu 1. siječnja 2010. godine, kada je stupio na snagu i novi Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09). Novi Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10) donesen je 29. siječnja 2010. godine, a stupit će na snagu 1. siječnja 2012. godine. Time je zaokruženo jedno upravno područje te smo smatrali da je upravo u ovom trenutku vrijeme za novo izdanje propisa o uredskom poslovanju u primjeni i postupanju s podnescima stranaka u upravnom postupku. Stoga u ovoj knjizi, u IV. izdanju, pišemo o novim, kao i o drugim dopunjenim i izmijenjenim propisima kojima je uređeno uredsko poslovanje. Naime, člankom 1. Uredbe o uredskom poslovanju propisano je da se Uredbom regulira poslovanje u tijelima državne uprave, a člankom 2. utvrđena je podredna primjena ove Uredbe i na uredsko poslovanje stručnih službi Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske i drugih državnih tijela i službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 8 te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi. I ovo, IV. izdanje sadrži propise i komentare propisa o uredskom poslovanju odnosno postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku, s primjerima koji mogu pomoći u radu.