Upravljačko računovodstvo i rač. troškova u javnom sektoru - iza - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Upravljačko računovodstvo i rač. troškova u javnom sektoru - iza

Upravljačko računovodstvo i rač. troškova u javnom sektoru - iza

4.594,01 RSD

autor:
broj stranica:
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik:

Proračunske reforme u Republici Hrvatskoj traže promjene u pristupu upravljanju proračunskim sredstvima, stavljajući naglasak na
povezivanje strateških ciljeva i proračunskih sredstava. Od menadžmenta u javnom sektoru traži se odgovornost ne samo za plansko
izvršenje troškova nego i za postignute rezultate, odnosno za realizaciju ciljeva iz planova i programa. To nije moguće bez kvalitetnih
financijsko-informacijskih sustava koji uključuju i implementaciju računovodstva troškova i upravljačkog računovodstva.

Upravo u toj ulozi, ova knjiga svojim sadržajem donosi sustavni teorijski okvir i niz praktičnih rješenja koja pokazuju mogućnosti
primjene metoda i tehnika upravljačkog računovodstva i računovodstva troškova na procesima određenih javnih djelatnosti. Obrađene
teme sustavno, na visokostručnoj i znanstvenoj razini, popunjavaju praznine u domaćoj znanstvenoj i stručnoj literaturi u području primjene
teorijski vrlo razvijenog instrumentarija upravljačkog i troškovnog računovodstva u javnom sektoru. U Hrvatskoj ne postoje djela
sličnoga sadržaja i kakvoće koja bi mogla poslužiti kao smjernice razvoja metodologije računovodstva i moguće primjene razvijenih
računovodstvenih tehnika i metoda u jedinicama javnog sektora.

Knjiga je strukturirana logičnim slijedom koji polazi od utvrđivanja polazišta razvoja sustava upravljačkog i računovodstva troškova
na teorijskoj razini, preko rezultata primjene kroz istraživanje međunarodnih iskustava, do analize stanja primjene upravljačkog i računovodstva
troškova u javnom sekoru, te niza studija slučaja o mogućnostima primjene po metodama i područjima.

Knjiga je ponajprije namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, ali i drugih fakulteta koji u svojim nastavnim
sadržajima imaju područja javne uprave, upravljanja, računovodstva. Knjiga je jednako tako namijenjena svima koji se bave teorijskim,
ali još više praktičnim problemima računovodstva i financijskog izvještavanja u javnom sektoru kao i problemima donošenja upravljačkih
odluka na svim razinama, a to su računovođe u javnom sektoru, upravljačke strukture - javni menadžment, interni revizori, državni
revizori, financijski djelatnici, ali i veliki broj drugih korisnika računovodstvenih informacija (statističari, analitičari).