Ugovori o distribuciji u pravu i poslovnoj praksi Hrvatske i EU - 3.316,88 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Ugovori o distribuciji u pravu i poslovnoj praksi Hrvatske i EU

Ugovori o distribuciji u pravu i poslovnoj praksi Hrvatske i EU

3.491,45 RSD  3.316,88 RSD
Popust: 5%

autor: Hana Horak
broj stranica: 191
godina izdanja: 2005.
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina: 23x16 cm
jezik: hrvatski

Povod izdavanju ove knjige je činjenica da su ovi ugovori sveprisutni u poslovnoj praksi, a do sada gotovo nigdje u cijelosti prikazani. Također i činjenica da poznavanje i razumijevanje ove pravne materije jest od velikog praktičnog značaja u postojećim trgovinskim odnosima sa zemljama članicama Europske unije. Ova knjiga svakako će naći svoje mjesto u obrazovanju kadrova na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima kako pravne tako i ekonomske struke, a također i strtučnoj i znanstvenoj javnosti.

Prof.dr.sc. Vilim Gorenc

Dodaj u korpu:Novo za November

AGROMETEOROLOGIJA
AGROMETEOROLOGIJA
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
PARIŠKA PRESUDA
PARIŠKA PRESUDA
3.656,83 RSD  3.473,07 RSD
Popust: 5%
REPRODUKCIJSKA ENDOKRINOLOGIJA I NEPLODNOST
REPRODUKCIJSKA ENDOKRINOLOGIJA I NEPLODNOST
12.250,70 RSD  12.220,07 RSD
Popust: 0%
ŠEĆERNA BOLEST U ODRASLIH
ŠEĆERNA BOLEST U ODRASLIH
3.656,83 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%
VIRUSNI HEPATITIS,SVEUČILIŠNI UDŽBENIK
VIRUSNI HEPATITIS,SVEUČILIŠNI UDŽBENIK
2.480,77 RSD  2.356,73 RSD
Popust: 5%
OŠTEĆENJA VIDA-BIOPSIHOSOCIJALNI ASPEKTI
OŠTEĆENJA VIDA-BIOPSIHOSOCIJALNI ASPEKTI
1.323,08 RSD  1.256,92 RSD
Popust: 5%
ODABRANA POGLAVLJA IZ KARDIOVASKULARNIH BOLESTI-UDŽBENIK
ODABRANA POGLAVLJA IZ KARDIOVASKULARNIH BOLESTI-UDŽBENIK
1.378,20 RSD  1.309,29 RSD
Popust: 5%
AFAZIJA,LOGOPEDSKO-LINGVISTIČKI PRISTUP
AFAZIJA,LOGOPEDSKO-LINGVISTIČKI PRISTUP
1.819,23 RSD  1.727,35 RSD
Popust: 5%
MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE PRETRAGE U PULMOLOGIJI
MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE PRETRAGE U PULMOLOGIJI
1.635,47 RSD  1.553,70 RSD
Popust: 5%
REUMATSKE BOLESTI DJEČJE DOBI
REUMATSKE BOLESTI DJEČJE DOBI
1.911,11 RSD  1.815,55 RSD
Popust: 5%
KIRURGIJA I
KIRURGIJA I
735,04 RSD  698,29 RSD
Popust: 5%
INTERVENCIJSKA GASTROENTEROLOGIJA-MARIJA ROSANDIĆ-PILAŠI
INTERVENCIJSKA GASTROENTEROLOGIJA-MARIJA ROSANDIĆ-PILAŠI
1.378,20 RSD  1.309,29 RSD
Popust: 5%