TERMINOLOŠKI ČETVEROJEZIČNI RJEČNIK CESTOVNOG INŽENJERSTVA S POJ - 5.232,76 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
TERMINOLOŠKI ČETVEROJEZIČNI RJEČNIK CESTOVNOG INŽENJERSTVA S POJ

TERMINOLOŠKI ČETVEROJEZIČNI RJEČNIK CESTOVNOG INŽENJERSTVA S POJ

6.982,90 RSD  5.232,76 RSD
Popust: 25%

autor: prof. dr.sc. Mate Sršen
broj stranica: 490
godina izdanja: 2011.
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 15 x 22 cm
jezik: hrvatski

TERMINOLOŠKI ČETVEROJEZIČNI RJEČNIK CESTOVNOG INŽENJERSTVA S POJMOVNIKOM

JEZICI; HRVATSKI, ENGLESKI, FRANCUSKI, NJEMAČKI!

NOVI SVEUČILIŠNI PRIRUČNIK

U listopadu 2011. tiskan je priručnik 'Terminološki četverojezični rječnik cestovnog inženjerstva s pojmovnikom' autora prof. dr. sc. Mate  Sršena. Knjiga je priređena na iskustvima i koncepciji suvremene višejezične terminologije što se zasniva na dugogodišnjoj međunarodnoj tradiciji u cestogradnji i građevnim materijalima,  opsega 490 stranica formata A5, sadrži predgovor, rječnik s pojmovnikom za oko 1800 stručnih pojmova (koji su složeni abecednim redom hrvatskog jezika) ilustriranih sa 112 fotografija, popis 226 često upotrebljavanih akronima, te upućivanje na 33 internetske stranice i 76 bibliografskih navoda.  Nakladnik je aspeCta-Udruga za promicanje socijalnih i okolišnih aspekata održivog razvoja cesta, uz potporu Hrvatskog društva za ceste-VIA VITA, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
Svi su pojmovi uz hrvatski izraženi i na tri svjetska jezika: engleskom, francuskom i njemačkom. Obuhvaćaju područje cestovnog  inženjerstva i srodnih struka, što znači da je priručnik prvenstveno namijenjen građevinskim i prometnim inženjerima, tj. projektantima,  konzultantima,  nadzornim inženjerima,  inženjerima u upravama za ceste, izvođačima na gradilištima novogradnji i obnove cesta i mostova, stručnjacima za održavanje i gospodarenje cestama. Ukratko, djelo je namijenjeno svima koji se u svom znanstvenom, istraživačkom i stručnom radu, kao i obrazovnom procesu, bave problematikom vezanom za cestovni promet i infrastrukturu. Od pomoći može biti znanstvenicima, nastavnicima, studentima građevinskih i srodnih tehničkih fakulteta, inženjerima, ali i svima onima koji bilo profesionalno ili privatno iskazuju interes za ovo područje. Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci ova se publikacija može nazivati sveučilišni priručnik, što upućuje na to da je djelo namijenjeno i studentima građevinskih i srodnih tehničkih fakulteta i veleučilišta koji se tek upoznaju sa složenom materijom cestovnog inženjerstva. Rukopis je jasan i pregledan, pojmove opisuje na suvremen način, te omogućuje lakše razumijevanje znanstvene i stručne literature iz područja cestovnoga inženjerstva. Neupitno je da će djelo, namijenjeno širokom krugu korisnika, u terminološkom smislu olakšati komunikaciju s međunarodnim strukovnim organizacijama, što je za stručnjake iz zemlje koja uskoro postaje članica Europske unije od značajne pomoći.

Priručnik sadrži pojmove i definicije cestovnog inženjerstva koje se odnose na:
    -   vrste cesta
    -   projektiranje i geometriju
    -  promet i prijevoz
    -   raskrižja
    -   strukturu kolničke konstrukcije
    -   strukturno projektiranje kolničke konstrukcije
    -   inovativne kolnike cesta i ulica
    -   svojstva površine cesta
    -   odvodnju
    -   radove i sudionike u radovima
    -  materijale (bitumenska veziva, beton, agregate,
  metale, geosintetike, ostale materijale)
    -   tehnologije recikliranja
    -   kvalitetu, nedostatke, ispitivanja
    -   oštećenja asfaltnog i betonskog kolnika
    -  modeliranje performansi kolnika
    -   nosive strukture
    -   tunele
    -   održavanje, zimsko održavanje, gospodarenje,
  zaštitu cesta
    -   održivi razvoj
    -   ceste bez čvrstog zastora
    -   uporabu cesta i inteligentne transportne sustave
    -   zaštitu okoliša (buku od kotrljanja vozila po kolniku)
    -   sigurnost prometovanja i opremu cesta
    -   vozila i operativne troškove vozila
    -   integriranje podataka o cestama, prometu i
  klimatskim promjenama
    -   računarstvo i informatiku
    -  ekonomiju i financije

Izvadci iz recenzija:

(prof. dr. sc. Dražen Aničić, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske)
Terminološki rječnik cestovnog inženjerstva s opisom pojmova i definicijama na hrvatskom jeziku ne postoji. Ovo je prvo djelo te vrste, a zbog sve intenzivnijih veza s Europom značenje mu povećava proširenje sadržaja s navođenjem pojmova na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Izvornost ovoga djela predstavlja odabir pojmova koji su uvršteni u rječnik a koji odabir proistjeće iz dugogodišnjeg iskustva i rada autora u području cestovnog inženjerstva. Autor je odabrao one pojmove koji su po njegovoj ocjeni najvažniji za područje što se obrađuje a dodao im je i pojmove iz bliskih područja uključujući informatiku i računarstvo. Usporedba s drugim djelima o istom predmetu nije moguća jer je djelo na hrvatskom jezičnom području prvo i unikatno. Rukopis djela vrijedan je dokument koji na hrvatskom jezičnom području nema nijedan uzor. U djelu je sustavno obrađeno obuhvaćeno tehničko područje. Krug potencijalnih korisnika je velik.

(prof. dr. sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Rukopis obuhvaća hrvatsko strukovno nazivlje vezano uz projektiranje, građenje i održavanje cesta s jezgrovitom definicijom pojma izraženom tako da bude razumljiva prosječnom čitatelju, a koji je potom povezan s nazivljem na tri europska jezika. Djelo je značajan doprinos u smislu normizacije strukovnog nazivlja, doprinos je razvoju znanosti i struke vezane za cestovni promet i infrastrukturu koja je nezamisliva bez jasnog  i nedvosmislenog poznavanja novih istraživanja i dostignuća te komunikacije s međunarodnim institucijama koje se bave ovom problematikom. Pri tome je nužno poznavanje brojnih stručnih pojmova za koje se u ovom djelu daje ekvivalent na tri strana jezika (engleski, francuski i njemački). U Hrvatskoj i u široj regiji ne postoje djela sličnog sadržaja i kakvoće, te će u terminološkom smislu unaprijediti područje cestovnog inženjerstva.
Novo za May

Vodstvo, teorija i praksa
Vodstvo, teorija i praksa
5.512,81 RSD  4.961,53 RSD
Popust: 10%
Organizacijsko ponašanje
Organizacijsko ponašanje
10.658,11 RSD  9.592,30 RSD
Popust: 10%
Strateški menadžment
Strateški menadžment
11.025,63 RSD  9.923,07 RSD
Popust: 10%
Moderni menadžment
Moderni menadžment
9.096,14 RSD  8.186,53 RSD
Popust: 10%
Pregovaranje
Pregovaranje
7.350,42 RSD  6.615,38 RSD
Popust: 10%
Event management - Lynn Van Der Wagen, Brenda R. Carlos
Event management - Lynn Van Der Wagen, Brenda R. Carlos
4.594,01 RSD  4.134,61 RSD
Popust: 10%
Menadžment ljudskih potencijala
Menadžment ljudskih potencijala
9.004,26 RSD  8.103,84 RSD
Popust: 10%
Herojsko vodstvo
Herojsko vodstvo
5.329,05 RSD  4.796,15 RSD
Popust: 10%
Vodstvo
Vodstvo
4.226,49 RSD  3.803,84 RSD
Popust: 10%
Trening za postizanje učinkovitosti
Trening za postizanje učinkovitosti
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Veliki val
Veliki val
4.594,01 RSD  4.134,61 RSD
Popust: 10%
Javno privatna partnerstva
Javno privatna partnerstva
5.512,81 RSD  4.961,53 RSD
Popust: 10%
Bogatstvo na dnu ekonomske piramide
Bogatstvo na dnu ekonomske piramide
6.431,62 RSD  5.788,46 RSD
Popust: 10%
Redefiniranje globalne strategije
Redefiniranje globalne strategije
4.594,01 RSD  4.134,61 RSD
Popust: 10%
Najbolji prezenter
Najbolji prezenter
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%