Sustavi planiranja korištenja zemljišta - mr. sc. Vladimir Krtalić - 5.696,58 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Sustavi planiranja korištenja zemljišta - mr. sc. Vladimir Krtalić

Sustavi planiranja korištenja zemljišta - mr. sc. Vladimir Krtalić

5.696,58 RSD

autor: mr. sc. Vladimir Krtalić
broj stranica: 328
godina izdanja:
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 17x24
jezik: hrvatski

Predgovor

Između niza zadaća koje su Ustavom Republike Hrvatske stavljene u nadležnost jedinica lokalne samouprave dodijeljeni su im i poslovi iz lokalnog djelokruga kojima one neposredno osiguravaju nužne potrebe građana, a osobito potrebe koje se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti te zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša (čl. 134. Ustava RH). Važeći hrvatski propisi, nizom zakona uređuju dio ovog kompleksnog područja, poglavito prostorno i urbanističko planiranje, uređenje građevinskog zemljišta, financiranje gradnje tehničke urbanističke infrastrukture, gradnju građevina i strukovne odnose. Unatoč niza propisa, svjedoci smo dugogodišnjeg neriješenog problema bespravne gradnje, gradnje građevina u područjima bez izgrađene tehničke i društvene urbanističke infrastrukture, gradnje objekata u raspršenim naseljima na temelju lokacijske dozvole te gradnje neprimjerenih građevina u gradskim jezgrama, stambenim zonama, uzduž državnih i županijskih cesta i u obalnom području. Najveći dio neriješenih problema prouzročen je nedostatnošću propisa o urbanističkom planiranju, uređenju građevinskog zemljišta i primjerenom financiranju tehničke urbanističke infrastrukture sukladno urbanističkoj gustoći i urbanističkom standardu, te nedostatku SUSTAVA PLANIRANJA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA. Predloženi Sustav planiranja korištenja zemljišta bio bi u potpunosti usklađen s odgovarajućim propisima država članica EU iz Srednje Europe, otklonio bi najveći niz prepreka ulagačima u građevinske zahvate, otvorio prostor hrvatskom gospodarstvu za optimalno, gospodarski prihvatljivo i za okoliš primjereno korištenje hrvatskog prostora - najvažnijeg nacionalnog dobra.