SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA, psihijatrijski i psihološk - 3.123,93 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA, psihijatrijski i psihološk

SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA, psihijatrijski i psihološk

3.289,31 RSD  3.123,93 RSD
Popust: 5%

autor: RUDOLF GREGUREK I SURADNICI
broj stranica: 292
godina izdanja:
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 17,5x24,5 cm
jezik: hrvatski


Rudolf Gregurek i suradnici SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA Psihijatrijski i psihološki problemi u somatskoj medicini Pojmom suradne psihijatrije označava se povezivanje psihijatrije i drugih grana medicine. Suradna psihijatrija uspostavlja trajnu i kontinuiranu vezu između somatske, tjelesne medicine i psihijatrije, kako bi pomogla bolesnoj osobi da se lakše suoči sa svojom bolešću, da dijagnostički i terapijski postupci budu što je moguće manje izvor novih stresova i da ishod liječenja bude uspješan. Ovim udžbenikom autori pokušavaju smanjiti i prevladati teškoće u edukaciji i upozoriti na važnost psiholoških i emocionalnih tegoba koje prate tjelesne bolesti, utječu na etiologiju bolesti i njihovu pojavu, mijenjaju kliničku sliku, utječu na dijagnostički i terapijski proces te, što je možda i najbitnije narušavaju kvalitetu života bolesnika. Iz predovora Iz sadržaja… OPĆI DIO Uvod Definicija pojma suradne (liaison) psihijatrije Povijesne odrednice Liaison psihijatrija u Hrvatskoj Edukacija Istraživanja Organizacija liaison psihijatrijske službe Uloga i zadatci suradnog (liaison) psihijatra PSIHODINAMSKI RAZVOJ ČOVJEKA I BOLEST Psihološki razvoj čovjeka Mehanizmi obrane Tjeskoba (anksioznost) Stres Psihosomatska koncepcija Reakcije bolesnika na bolest Odnos bolesnik – liječnik POSEBNI DIO Psihijatrijski poremećaji u organskoj medicini (delirij, demencije, depresije, manije, somatizacije i somatoformni poremećaji, anksiozni i panični poremećaji, ovisnosti, agresivnost, suicidnost, poremećaji spavanja) Hitna medicina –akutni bolesnik Kronična bol Kirurški zahvati Transplantacije organa Hemodijaliza (tehnologizacije medicine) Psihodermatologija Ginekologija i opstetricija Opekline Bolesno dijete Maligne bolesti (onkologija) Neurologija i neurokirurgija Kronične bolesti i invaliditet Problemi medicinskog tima Informiranje bolesnika o bolesti i priopćavanje loših vijesti Pravni i etički problemi TERAPIJA Psihofarmakologija Psihoterapijski pristup u liaison psihijatriji Psihodinamsko značenje lijekova i farmakološkog pristupa