SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA, psihijatrijski i psihološk - 3.123,93 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA, psihijatrijski i psihološk

SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA, psihijatrijski i psihološk

3.289,31 RSD  3.123,93 RSD
Popust: 5%

autor: RUDOLF GREGUREK I SURADNICI
broj stranica: 292
godina izdanja:
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 17,5x24,5 cm
jezik: hrvatski


Rudolf Gregurek i suradnici SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA Psihijatrijski i psihološki problemi u somatskoj medicini Pojmom suradne psihijatrije označava se povezivanje psihijatrije i drugih grana medicine. Suradna psihijatrija uspostavlja trajnu i kontinuiranu vezu između somatske, tjelesne medicine i psihijatrije, kako bi pomogla bolesnoj osobi da se lakše suoči sa svojom bolešću, da dijagnostički i terapijski postupci budu što je moguće manje izvor novih stresova i da ishod liječenja bude uspješan. Ovim udžbenikom autori pokušavaju smanjiti i prevladati teškoće u edukaciji i upozoriti na važnost psiholoških i emocionalnih tegoba koje prate tjelesne bolesti, utječu na etiologiju bolesti i njihovu pojavu, mijenjaju kliničku sliku, utječu na dijagnostički i terapijski proces te, što je možda i najbitnije narušavaju kvalitetu života bolesnika. Iz predovora Iz sadržaja… OPĆI DIO Uvod Definicija pojma suradne (liaison) psihijatrije Povijesne odrednice Liaison psihijatrija u Hrvatskoj Edukacija Istraživanja Organizacija liaison psihijatrijske službe Uloga i zadatci suradnog (liaison) psihijatra PSIHODINAMSKI RAZVOJ ČOVJEKA I BOLEST Psihološki razvoj čovjeka Mehanizmi obrane Tjeskoba (anksioznost) Stres Psihosomatska koncepcija Reakcije bolesnika na bolest Odnos bolesnik – liječnik POSEBNI DIO Psihijatrijski poremećaji u organskoj medicini (delirij, demencije, depresije, manije, somatizacije i somatoformni poremećaji, anksiozni i panični poremećaji, ovisnosti, agresivnost, suicidnost, poremećaji spavanja) Hitna medicina –akutni bolesnik Kronična bol Kirurški zahvati Transplantacije organa Hemodijaliza (tehnologizacije medicine) Psihodermatologija Ginekologija i opstetricija Opekline Bolesno dijete Maligne bolesti (onkologija) Neurologija i neurokirurgija Kronične bolesti i invaliditet Problemi medicinskog tima Informiranje bolesnika o bolesti i priopćavanje loših vijesti Pravni i etički problemi TERAPIJA Psihofarmakologija Psihoterapijski pristup u liaison psihijatriji Psihodinamsko značenje lijekova i farmakološkog pristupa
 

Novo za June

Dvorci i perivoji hrvatskog Zagorja
Dvorci i perivoji hrvatskog Zagorja
5.329,05 RSD  5.062,60 RSD
Popust: 5%
Arhitektura prirode
Arhitektura prirode
2.738,03 RSD  2.601,13 RSD
Popust: 5%
Predarhitektura - pogled na prapočela arhitekture
Predarhitektura - pogled na prapočela arhitekture
3.656,83 RSD  3.473,99 RSD
Popust: 5%
Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih
Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih
7.258,54 RSD  6.895,61 RSD
Popust: 5%
Fortress churches in Croatia
Fortress churches in Croatia
2.756,41 RSD  2.618,59 RSD
Popust: 5%
Zagrebačka zelena potkova
Zagrebačka zelena potkova
5.843,58 RSD  5.551,40 RSD
Popust: 5%
Crkve-tvrđave u Hrvatskoj
Crkve-tvrđave u Hrvatskoj
2.388,89 RSD  2.269,44 RSD
Popust: 5%
Dinamika konstrukcija - diskretni sustavi
Dinamika konstrukcija - diskretni sustavi
2.554,27 RSD  2.426,56 RSD
Popust: 5%
Tehnička mehanika - kinematika
Tehnička mehanika - kinematika
2.186,75 RSD  2.077,41 RSD
Popust: 5%
Građevna tehnika - osnovni stupanj
Građevna tehnika - osnovni stupanj
4.575,64 RSD  4.346,85 RSD
Popust: 5%
Cement - cementni kompozit i dodaci za beton
Cement - cementni kompozit i dodaci za beton
2.995,30 RSD  2.845,53 RSD
Popust: 5%