Sportski menadžment - 4.777,77 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Sportski menadžment

Sportski menadžment

4.777,77 RSD

autor:Milan Tomić
broj stranica:691
godina izdanja:
vrsta uveza:tvrdi
dimenzije knjige širina i visina:21x26
jezik:srpskiKnjiga je nastala od dijelova doktorske i magistarske teze, radova objavljivanih u stručnim časopisima, saznanja i dugogodišnjeg istraživanja poznatih i priznatih autora, sportske prakse te praktičnog rada na problematici menadžmenta u sportu.

Sadržaj
Riječ autora
1. Uvod u menadžment
Pojam i uloga sporta
Kuda nas vodi suvremeni sport
Pojam i uloga menadžmenta
Evolucija ideje o menadžmentu

2. Suvremene teorije menadžmenta i sport
Strategijski menadžment
Strategijski menadžment u sportu
Menadžment prema ciljevima

3. Menadžeri u sportu
Profil i aktivnosti menadžera
Menadžment i nivoi u sportskoj organizaciji
Sposobnosti i znanja sportskih menadžera
Menadžerske uloge
Stvaranje menadžerskih timova
Inovacije poduzetništvo i liderstvo
Obrazovanje sportskih menadžera
Izbor menadžera

4. Odlučivanje u sportskom menadžmentu
Suština i pojam odlučivanja
Interdisciplinarnost odlučivanja
Proces odlučivanja
Tipologija odluka
Kreativnost u procesu odlučivanja
Individualno i/grupno odlučivanje

5. Sistem sportskog menadžmenta
Uspostavljanje principa sportskog menadžmenta
Metode sportskog menadžmenta
Tehnologija sportskog menadžmenta
Tehnike menadžmenta
Proces menadžmenta i njegove funkcije

6. Predviđanje u sportu
Predviđanje kao posebna funkcija sportskog menadžmenta
Suština pojma predviđanja
Sportska predviđanja
Elementi i faze procesa predviđanja u sportu
Metode predviđanja

7. Planiranje u sportu
Šta je planiranje i zašto ga treba primijenjivati
Definicija i suština pojma planiranja
Planiranje – rizik ili organizacijska prednost?
Strategijsko, taktičko i operativno planiranje
Proces planiranja u sportu
Faza pretplaniranja
Faza formuliranja strategija
Faza primjene strategije
Evaluacija i kontrola planskih zadataka

8. Organizacija u sportu
Suština pojma organiziranja
Teorije organizacije
Pojam sportske organizacije
Proces organiziranja
Tipovi organizacijskih struktura u sportu
Sportsko stvaralaštvo i dizajniranje organizacijske strukture
Faktori izbora organizacijske strukture

9. Razvoj ljudskih resursa
Menadžment ljudskih resursa i kadrovska politika
Elementi i faze menadžmenta ljudskih resursa
Profesionalci i volonteri

10. Menadžment i rukovođenje
Suština funkcije vođenja
Sportski rukovodioci
Motivacija
Delegiranje autoriteta
Konflikti u sportskoj organizaciji
Komunikacija u sportskim organizacijama
Koordinacija odnosa u sportskoj organizaciji

11.Kontrola u sportu
Pojam i priroda kontrole
Proces kontrole i njegove faze
Kontrola sportskih funkcija i procesa

13. Sportski menadžment u budućnosti
Očekivane promjene u svjetskom sportu
Menađeri sporta budućnosti
MIS i kibernetka u menadžerskoj perspektivi
Sportski menadžment i odnosi sa javnošću

14. Real Madrid – studija slučaja
Real – šampion i fenomen
Organizacijska struktura i menadžment
Tri generičke strategije, Real Madrida
Bilance Real Madrida

Izvod iz recenzija

Dodaj u korpu: