Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim j - 857,55 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim j

Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim j

857,55 RSD

autor: Alen Rajko broj stranica: godina izdanja: 2010. vrsta uveza: dimenzije knjige (širina i visina): jezik: hrvatski Donošenjem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 74/10), kojom se radna mjesta klasificiraju u skladu sa standardnim mjerilima za sva upravna tijela, zaokružen je navedeni normativni sustav i stvorene pretpostavke za jedinstvenu provedbu propisa kojima se uređuje radnopravni status lokalnih službenika i namještenika. Stoga smo smatrali korisnim navedene propise objediniti u ovom izdanju, s pripadajućim komentarima, poveznicama te oglednim primjerima općih i pojedinačnih akata koji se donose u njihovoj provedbi. Usporedno s dovršenjem službeničkopravne regulacije koja se primjenjuje u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, povećan je i značaj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, koja je u ranijem razdoblju u lokalnim jedinicama bila razmjerno nerazvijena. Stoga se nadamo da će ovo izdanje biti od koristi praktičarima u lokalnim jedinicama, dajući dodatan doprinos spomenutom razvitku kadrovske funkcije.

Dodaj u korpu:Novo za January

BOŽJA BILJNA LJEKARNA
BOŽJA BILJNA LJEKARNA
6.799,14 RSD  6.459,18 RSD
Popust: 5%
ZLOUPORABA DROGA I OVISNOST O DROGAMA, bibliografija radova
ZLOUPORABA DROGA I OVISNOST O DROGAMA, bibliografija radova
1.084,19 RSD  1.029,06 RSD
Popust: 5%
SAČUVAJTE SRCE
SAČUVAJTE SRCE
1.451,71 RSD  1.378,20 RSD
Popust: 5%
FARMACEUTIKA
FARMACEUTIKA
1.819,23 RSD  1.727,35 RSD
Popust: 5%
OSNOVE OBLIKOVANJA LIJEKOVA
OSNOVE OBLIKOVANJA LIJEKOVA
1.819,23 RSD  1.727,35 RSD
Popust: 5%
KLINIČKA PATOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA - JETRA
KLINIČKA PATOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA - JETRA
1.819,23 RSD  1.727,35 RSD
Popust: 5%
FIZIOLOGIJA PROBAVE I RESORPCIJE U DOMAĆIH ŽIVOTINJA
FIZIOLOGIJA PROBAVE I RESORPCIJE U DOMAĆIH ŽIVOTINJA
735,04 RSD  698,29 RSD
Popust: 5%
DENTALNA EROZIJA
DENTALNA EROZIJA
2.554,27 RSD  2.425,64 RSD
Popust: 5%
MAKSIMIR (na engleskom jeziku)
MAKSIMIR (na engleskom jeziku)
1.267,95 RSD  1.204,55 RSD
Popust: 5%
MAKSIMIR (na njemačkom jeziku)
MAKSIMIR (na njemačkom jeziku)
1.267,95 RSD  1.204,55 RSD
Popust: 5%
RAZVOJ GRADA KROZ STOLJEĆA 3, novo doba
RAZVOJ GRADA KROZ STOLJEĆA 3, novo doba
4.042,73 RSD  3.840,59 RSD
Popust: 5%
UTOPIJSKE VIZIJE ARHITEKTURE GRADA
UTOPIJSKE VIZIJE ARHITEKTURE GRADA
1.084,19 RSD  1.029,06 RSD
Popust: 5%
KAZALIŠTA OD RENESANSE DO ZAGREBAČKOG HNK
KAZALIŠTA OD RENESANSE DO ZAGREBAČKOG HNK
1.837,60 RSD  1.745,72 RSD
Popust: 5%
PODRIJETLO ARHITEKTURE
PODRIJETLO ARHITEKTURE
4.575,64 RSD  4.346,85 RSD
Popust: 5%