Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim j - 857,55 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim j

Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim j

857,55 RSD

autor: Alen Rajko broj stranica: godina izdanja: 2010. vrsta uveza: dimenzije knjige (širina i visina): jezik: hrvatski Donošenjem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 74/10), kojom se radna mjesta klasificiraju u skladu sa standardnim mjerilima za sva upravna tijela, zaokružen je navedeni normativni sustav i stvorene pretpostavke za jedinstvenu provedbu propisa kojima se uređuje radnopravni status lokalnih službenika i namještenika. Stoga smo smatrali korisnim navedene propise objediniti u ovom izdanju, s pripadajućim komentarima, poveznicama te oglednim primjerima općih i pojedinačnih akata koji se donose u njihovoj provedbi. Usporedno s dovršenjem službeničkopravne regulacije koja se primjenjuje u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, povećan je i značaj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, koja je u ranijem razdoblju u lokalnim jedinicama bila razmjerno nerazvijena. Stoga se nadamo da će ovo izdanje biti od koristi praktičarima u lokalnim jedinicama, dajući dodatan doprinos spomenutom razvitku kadrovske funkcije.

Dodaj u korpu:Novo za November

Medical Design
Medical Design
3.656,83 RSD
Lobby Design
Lobby Design
3.656,83 RSD
Japanese Design
Japanese Design
3.656,83 RSD
Indian Design
Indian Design
3.656,83 RSD
House Design
House Design
3.656,83 RSD
Chinese Design
Chinese Design
3.656,83 RSD
Beauty Design
Beauty Design
3.656,83 RSD
Bar Design
Bar Design
3.656,83 RSD
Airport Design
Airport Design
3.656,83 RSD
Aircraft Interiors
Aircraft Interiors
3.656,83 RSD
Design for Shopping
Design for Shopping
6.615,38 RSD
Space to Work
Space to Work
7.626,06 RSD
Cruise
Cruise
4.594,01 RSD