Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim j - 857,55 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim j

Službenički odnosi, platni i klasifikacijski sustav u lokalnim j

857,55 RSD

autor: Alen Rajko broj stranica: godina izdanja: 2010. vrsta uveza: dimenzije knjige (širina i visina): jezik: hrvatski Donošenjem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 74/10), kojom se radna mjesta klasificiraju u skladu sa standardnim mjerilima za sva upravna tijela, zaokružen je navedeni normativni sustav i stvorene pretpostavke za jedinstvenu provedbu propisa kojima se uređuje radnopravni status lokalnih službenika i namještenika. Stoga smo smatrali korisnim navedene propise objediniti u ovom izdanju, s pripadajućim komentarima, poveznicama te oglednim primjerima općih i pojedinačnih akata koji se donose u njihovoj provedbi. Usporedno s dovršenjem službeničkopravne regulacije koja se primjenjuje u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, povećan je i značaj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima, koja je u ranijem razdoblju u lokalnim jedinicama bila razmjerno nerazvijena. Stoga se nadamo da će ovo izdanje biti od koristi praktičarima u lokalnim jedinicama, dajući dodatan doprinos spomenutom razvitku kadrovske funkcije.

Dodaj u korpu: