Službenički odnosi - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Službenički odnosi

Službenički odnosi

4.594,01 RSD

autor: Iris Gović, sutkinja Općinskog suda u Zagrebu;Štefanija Kasabašić, dipl. iur.;Nives Kopajtich, dipl. iur., Koordinator poslova za Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj i članica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za decentralizaciju;Darko Milković, dipl. iur., sudac Županijskoga suda u Zagrebu;Zoran Pičuljan, dipl. iur., državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske;Sanda Pipunić, dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave;dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur.
broj stranica: 182
godina izdanja:2008
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 21 x 28 cm
jezik: hrvatski

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08) stupio je na snagu 31. srpnja 2008., a bavi se radnopravnim statusom službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga su odredbe toga Zakona predmet obrade svih radova u ovoj knjizi.
Prvi rad bavi se nastankom i dugotrajnim procesom stvaranja toga Zakona, koji je uspio ostvariti težnje službenika i namještenika lokalne i područne (regionalne) samouprave k cjelovitom uređenju njihovog radnopravnog statusa. Tema je drugog rada utjecaj Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 142/06 – Uredba, 77/07 – Uredba, 107/07 i 27/08) na izradu toga, temeljnog Zakona za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Instituti prijma i rasporeda službenika kao i status pročelnika, predmet su rasprave u radovima, uz iznošenje prvih iskustava u primjeni toga Zakona. Odgovornost službenika za povrede službene dužnosti prikazana je komparativno u odnosu na Zakon o družavnim službenicima, uz donošenje prakse službeničkih sudova u odlučivanju o radnopravnom statusu službenika.
Raspravlja se u knjizi i o temi instituta prestanka službe prema odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, uz donošenje oglednih primjera rješenja i iznošenja spornih pitanja u praksi. Isto tako, važan dio slučbeničkog zakonodavstva i državnih i lokalnih službenika supsidijarna je primjena Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04 – proč. tekst i 68/05 – Odluka USRH), koji je jedna od tema ove knjige.
Radnopravni status službenika i namještenika u primjeni toga, prvog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, nastojali smo rasvijetliti u radovima ove knjige i razriješiti dvojbe koje se pojavljuju u praksi. Kao pomoć u radu, u knjizi donosimo i ogledne primjere rješenja u primjeni toga Zakona, koji mogu biti samo kao jedan od mogućih načina u reguliranju ove važne materije.
Novo za March

Prezentacijom do uspjeha
Prezentacijom do uspjeha
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Na vatrenoj liniji
Na vatrenoj liniji
3.675,21 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%
Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednosti
Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednosti
3.638,46 RSD  3.274,61 RSD
Popust: 10%
Izazovi menadžmenta u XXI. stoljeću
Izazovi menadžmenta u XXI. stoljeću
5.788,46 RSD  5.209,61 RSD
Popust: 10%
Reinjženjering tvrtke
Reinjženjering tvrtke
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Strateška nabava
Strateška nabava
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Kako se zemlje natječu
Kako se zemlje natječu
5.512,81 RSD  4.961,53 RSD
Popust: 10%
Financije za strateško odlučivanje
Financije za strateško odlučivanje
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Stvaranje multikulturalne organizacije
Stvaranje multikulturalne organizacije
3.638,46 RSD  3.274,61 RSD
Popust: 10%
Strateško vođenje intervjua
Strateško vođenje intervjua
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Socijalnim kapitalom do uspjeha
Socijalnim kapitalom do uspjeha
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Natjecanje u uslužnoj ekonomiji
Natjecanje u uslužnoj ekonomiji
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Kako postati bolji stvaralac vrijednosti
Kako postati bolji stvaralac vrijednosti
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Kako do rezultata
Kako do rezultata
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%
Rješenje potpune naknade
Rješenje potpune naknade
3.675,21 RSD  3.307,69 RSD
Popust: 10%