Radni odnosi prema Novelama zakona iz 2011. - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Radni odnosi prema Novelama zakona iz 2011.

Radni odnosi prema Novelama zakona iz 2011.

4.594,01 RSD

autor: Štefanija Kasabašić, dipl. iur.;Sanda Pipunić, dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave;dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur.;Kristina Ratković, dipl. iur., načelnica Odjela za pravna pitanja službeničkog sustava u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske;Ilija Tadić, dipl. iur., načelnik Odjela radnog prava u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva
broj stranica: 368
godina izdanja: 2011
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski

Budući da je 2009./2010. obilježilo donošenje temeljnih zakona iz upravnopravnog područja, i to: Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10), koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2012., te Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 7/09), koja je stupila na snagu 1. siječnja 2010., bilo je potrebno uskladiti i službeničko zakonodavstvo i u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s tim propisima. Stoga su 2011. godinu obilježile novele Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 49/11), Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (Nar. nov., br. 61/11) te Zakona o radu (Nar. nov., br. 61/11), tako da smo u ovom priručniku obradili temeljne odrednice Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, a osobito odredbe Zakona koje se odnose na prijam i zapošljavanje, izvanredni otkaz i stručno osposobljavanje. Uz rad smo donijeli i primjere akata u provođenju odredaba ovog Zakona. Jedna od tema u ovom priručniku odnosi se na odgovornost državnih i lokalnih službenika. Vrlo bitne odrednice Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 37/11) predmet su jednog od radova u priručniku, koje upućuju i na bitne novine u tom području radnog prava. Novela Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predmet je analize jednog od radova, uz zoran prikaz najčešćih pitanja iz prakse na koja se daju odgovori u razjašnjenju instituta vezanih uz primjenu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11). Uz ovaj su rad doneseni i primjeri vezani uz primjenu novele Zakona. Isto tako, u priručniku donosimo i rad koji se odnosi na razjašnjenje dvojbenih pitanja u praksi u primjeni službeničkog zakonodavstva u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s posebnim osvrtom na institut stavljanja na raspolaganje uz brojne primjere donošenja rješenja. Uredba o uredskom poslovanju i njezin sadržaj predmet je jednog od radova u priručniku, s primjerima popunjavanja obrazaca i tumačenje određenih spornih pitanja. Priručnik obiluje brojnim primjerima akata koji se donose u primjeni službeničkog zakonodavstva. Ti su primjeri samo putokaz i jedan od mogućih načina u reguliranje ove materije. U knjizi smo donijeli i redakcijski pročišćene tekstove Zakona o državnim službenicima, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te druge priloge koji se odnose na materiju koja je predmet rasprave u ovom priručniku. Nadamo se da ćemo donošenjem ovih rasprava olakšati i pomoći u primjeni službeničkog zakonodavstva, Zakona o radu i Uredbe o uredskom poslovanju.Novo za March

Kako stvoriti uspješnu prodaju
Kako stvoriti uspješnu prodaju
6.229,48 RSD  2.491,79 RSD
Popust: 60%
Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti
Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti
5.329,05 RSD  2.131,62 RSD
Popust: 60%
Plaće i modeli nagrađivanja
Plaće i modeli nagrađivanja
6.707,26 RSD  2.682,90 RSD
Popust: 60%
Strategija marketinga neprofitnih organizacija
Strategija marketinga neprofitnih organizacija
6.064,10 RSD  2.425,64 RSD
Popust: 60%
Strateški menadžment u turizmu
Strateški menadžment u turizmu
5.696,58 RSD  2.278,63 RSD
Popust: 60%
Rječnik turizma
Rječnik turizma
5.512,81 RSD  2.205,13 RSD
Popust: 60%
Turizam i ekologija
Turizam i ekologija
4.318,37 RSD  1.727,35 RSD
Popust: 60%