Radiološka tehnologija u praksi - 4.410,25 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Radiološka tehnologija u praksi

Radiološka tehnologija u praksi

4.410,25 RSD

autor:Klanfar,S.i sur
broj stranica:372
godina izdanja:2009
vrsta uveza:tvrdi
dimenzije knjige širina i visina:17,5x24,5
jezik:hrvatski


O knjizi
Radiološka tehnologija je struka visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika koji organiziraju, vode i nadgledaju dijagnostičke i terapijske postupke u kojima se upotrebljava ionizirajuće zračenje. Na jednom polu njihova zanimanja su pacijenti, a na drugome dijagnostički uređaji i metode. Na oba područja ovi stručnjaci moraju biti pouzdani, vjerodostojni i kompetentni u ostvarivanju vrhunskih dijagnostičkih i terapijskih rezultata. Pacijent je u medicini vrhunska vrijednost, a uspjeh u prevenciji, dijagnostici i terapiji smisao je i cilj svih postupaka. Tako je i u radiologiji, dijagnostičkoj medicinskoj struci, u čijoj žiži zanimanja je pacijent i njegova uloga u izvedbi dijagnostičkog postupka. Bez njegove suradnje, u čemu priprema znači mnogo, pretragu nije moguće uspješno obaviti. Za suradnju je pacijenta moguće pripremiti, a ako postupak nije uspješan, metodu treba modificirati. U knjizi su opisana ova rubna područja radiologije, o čemu se do sada malo učilo, a znanje se stjecalo intuicijom i mukotrpnom praksom. U ozračju posebne brige za pacijenta, koju iskazuje i normama podupire europska i svaka napredna nacionalna medicina, autori smatraju da studentu treba ponuditi ovo štivo, kakvo u našoj radiološkoj literaturi nije do sada objavljeno. Zadovoljstvo je tim veće što se u istom htijenju i na istom zadatku povezuju pripadnici dviju bliskih struka koje su u praksi međuovisne – medicinske sestre i radiološki tehnolozi. Medicinske sestre su najbolji savjetnici pacijenata i time najkorisnije suradnice radioloških tehnologa.

Iz sadržaja
I. dio – Priprema pacijenta za radiološke dijagnostičke pretrage; Proslov; Biofizika; Radiologija; Osnove radiološke anatomije; Zadaci medicinske sestre u radiološkoj obradi pacijenta; Radiobiologija i zaštita od ionizirajućeg zračenja. II. dio – Modifikacije radioloških metoda; Uvod; Anestezija u radiologiji; Radiološke pretrage akutno ozlijeđenih pacijenata; Kontrolne radiološke pretrage; Radiološke pretrage u jedinici intenzivnog liječenja; Radiološke pretrage neurokirurških pacijenata; Radiološke intervencije; Radiološke pretrage djece; Radiološke pretrage starih i teško bolesnih osoba; Forenzična radiologija.

Dodaj u korpu: