Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika - 10.658,11 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika

Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika

10.658,11 RSD

autor:
broj stranica: 738
godina izdanja: 2011
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Ova knjiga daje uz računovodstvene motrište proračunskog sustava koji ima svoje temeljne sastavnice i svoje posebitosti i njihova pojašnjenja. Stoga se u knjizi uz pregršt knjigovodstvenih primjera pojašnjavaju i temeljne sastavnice proračunskog sustava: sustav proračuna, proračunske klasifikacije i planiranje te posebitosti u poreznom okruženju i radno-pravni položaj osoba u javnom sektoru. U računovodstvenom dijelu se uz posebitosti evidentiranja određenih poslovnih događaja daju i temeljne postavke računovodstvenog sustava te popis imovine, čuvanje knjigovodstvene dokumentacije i poslovnih knjiga te financijsko izvještavanje. Uz sve to knjiga sadrži i temeljni pravni okvir proračunskog sustava. Sastavni dio knjige je i zasebno otisnut računski plan.

 

Sadržaj
1.     SUSTAV PRORAČUNA      
1.1.     ZAKON O PRORAČUNU      
1.2.     REGISTAR PRORAČUNSKIH KORISNIKA      
2.     KLASIFIKACIJE I PLANIRANJE      
2.1.     KLASIFIKACIJE      
3.     RAČUNOVODSTVO      
1.     UVOD      
2.     OPĆENITO O RAČUNOVODSTVU      
3.     TEMELJNE ODREDBE O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA      
4.     TEMELJNA NAČELA RAČUNOVODSTVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA      
5.     KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE      
6.     POSLOVNE KNJIGE      
7.     ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA      
8.     PRIZNAVANJE POZICIJA U RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA      
9.     PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA      
10.     POPIS IMOVINE I OBVEZA      
11.     ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA I POSLOVNIH KNJIGA      
12.     EVIDENTIRANJE NEKIH POSLOVNIH PROMJENA      
4.     FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE      
4.1.     IZVORNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI      
5.     POREZI      
5.1.     POREZ NA DOHODAK      
5.2.     POREZ NA DOBITAK      
5.3.     POREZ NA DODANU VRIJEDNOST      
6.     RADNOPRAVNO POLOŽAJ OSOBA U SUSTAVU PRORAČUNSKOG RAČUNOVDOSTVA      
6.1.     DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI      
6.2.     JAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI      
6.3.     SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U LOKALNIM I PODRUČNIM JEDINICAMA SUSTAV KONTROLA KOD PRORAČUNA I PROAČUNSKIH KORISNIKA      
7.     PRAVNI OKVIR (temeljni akti)