Računovodstvo - Financijsko i upravljačko računovodstvo - 6.431,62 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Računovodstvo - Financijsko i upravljačko računovodstvo

Računovodstvo - Financijsko i upravljačko računovodstvo

6.431,62 RSD

autor: Doc. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
broj stranica: 654
godina izdanja: 2004.
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Današnje generacije svjedoci su značajnih i brzih tehnoloških i civilizacijskih promjena. Ekonomski fenomeni globaliziranog svijeta zadnjih godina nisu doveliu pitanje niti smanjile važnost računovodstva za njegovu funkciju u gospodarskom subjektu. Štoviše, utjecaj računovodstva na moderni sustav menadžmenta možda je danas značajniji od bilo kojeg drugog čimbenika. Uspješan suvremeni menadžment redovito se suočava s problemom stvaranja odgovarajuće predodžbe ili slike o nekom gospodarskom subjektu ili njegovom pothvatu. Bez prezentacije preglednih i pouzdanih financijskih izvješća namijenjenih vanjskim korisnicima, osobito, postojećoj i potencijalnoj klijenteli, nije moguće zadobiti njihovo povjerenje niti graditi stabilne i dugoročne poslovne odnose.
 
Računovodstvena profesija, utemeljena na stručnim i moralnim vrednotama, ugrađena u intelekt ljudskih resursa bitna je karika moderne organizacije i menadžmenta svakog poduzeća. Poslovno okruženje prepuno je dinamike, a poslovni događaji koji su središnja preokupacija računovodstvene funkcije od računovođ a zahtijevaju više znanja i vještine nego što je to sama knjigovodstvena tehnika. Prepoznavanje i bilanciranje poslovnih događaja u uvjetima tržišnih oscilacija, poslovna spajanja i razni oblici integracija, novi sofisticirani financijski instrumenti i njihov utjecaj na financijski položaj gospodarskog subjekta, izazov su za računovodstvenu struku.

Upravo stoga je za uspješno bavljenje računovodstvenom strukom najvažnije ovladavanje načelima računovodstva. Pridržavanje načela u računovodstvu najbolji je i najsigurniji put u svijet objektivnosti i realnosti financijskih izvješća.

Knjiga koja je pred Vama, obiljem jednostavnih, jasnih i poučnih primjera uvodi svakog čitatelja u svijet računovodstva. I ne samo to, uz temeljna računovodstvena načela koja sadrži financijsko računovodstvo, knjigom se otvaraju nove spoznaje iz menadžerskog računovodstva. Tako se jednom računovodstvenom knjigom čitatelju nudi temelj i nadgradnja, obvezno i alternativno, mjerljivo i nemjerljivo. Računovodstveni sustav je upravo ovakvom strukturom knjige potvrđen kao neizostavna sastavnica svakog sustava za donošenje poslovnih odluka. Namjena ove knjige sa svojim brojnim poglavljima naprosto je preširoka da u jednoj rečenici obuhvati sve korisnike koji bi mogli izvući teorijske i praktične koristi. Ipak, najsažetije, prvi dio knjige moguće je preporučiti svim studentima i praktičarima koji se bave sastavljanjem i analizom financijskih izvješća. Drugi dio knjige specifično obrađuje temeljnu koncepciju menadžerskog računovodstva nudeći studentima kao i financijskim i nefinancijskim izvršiteljima u trgovačkom društvu kvalitetnu teorijsku i pragmatičnu platformu za donošenje odluka.