Računarske mreže - 3.675,21 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Računarske mreže

Računarske mreže

4.961,53 RSD  3.675,21 RSD
Popust: 26%

Autor: Andrew S. Tanenbaum
Strana: 880 (više detalja)
Nakladnik: Mikro knjiga, Beograd

Opis 
Neprevaziđena knjiga koja vas uvodi u rad na mreži i priprema za glavne savremene tehnologije, kao i tehnologije sutrašnjice. Ovaj već klasični svetski bestseler i udžbenik koji se koristi na fakultetima širom sveta, temeljno je dopunjen najnovijim i najvažnijim tehnologijama za rad u mreži, s posebnim osvrtom na bežične mreže? uključujući 802.11, Bluetooth? širokopojasni bežični prenos, ad hoc mreže, i-režim i WAP. Nisu zanemarene ni fiksne mreže; tu su ADSL, kablovski Internet, gigabitni Ethernet, mreže ravnopravnih računara, NAT i MPLS. Govori se i o aplikacijama za Web, Internet radiju, govoru preko Interneta, videu na zahtev i bezbednosti na mreži. 

Endru S. Tanenbaum, autor, nastavnik, istraživač i dobitnik prestižnih nagrada za izuzetne uspehe u nastavi, krajnje razumljivo i zanimljivo opisuje kako mreže rade iznutra, počev od hardvera u fizičkom sloju, sve do najvišeg sloja aplikacija. 

Tanenbaum, između ostalog, detaljno objašnjava: 

- Fizički sloj (bakarne žice, optička vlakna, bežične veze, satelitske veze i kablovski Internet) 
- Sloj veze podataka (principi protokola, provera ispravnosti rada protokola, HDLC i PPP) 
- MAC podsloj (gigabitni Ethernet, 802.11, širokopojasni bežični prenos i komutiranje) 
- Mrežni sloj (algoritmi za usmeravanje, kontrola zagušenja, kvalitet usluga, IPv4 i IPv6) 
- Transportni sloj (programiranje utičnica, UDP, TCP, RTP i performanse mreže) 
- Sloj aplikacija (e-pošta, Web, PHP, bežični Web, MP3 i audio za reprodukovanje u realnom vremenu) 
- Bezbednost na mreži (AES, RSA, kvantna kriptografija, IPsec i bezbednost Weba). 

U knjizi se podrobno opisuju principi koji se odnose na navedene slojeve i ilustruju mnogim primerima sa Interneta i bežičnih mreža. Na kraju svakog poglavlja dati su zadaci za vežbu. 

Sadržaj 
Predgovor 
Poglavlje 1: Uvod 
Poglavlje 2: Fizički sloj 
Poglavlje 3: Sloj veze podataka 
Poglavlje 4: Podsloj za upravljanje pristupom medijumima (MAC) 
Poglavlje 5: Mrežni sloj 
Poglavlje 6: Transportni sloj 
Poglavlje 7: Sloj aplikacija 
Poglavlje 8: Bezbednost na mreži 
Poglavlje 9: Dodatno štivo i korišćena literatura 
Spisak termina korišćenih u knjizi 
Indeks 

O autoru 
Andrew S. Tanenbaum je profesor računarstva na univerzitetu Vrije u Amsterdamu u Holandiji i dekan više škole ASCI koju su osnovali vodeći holandski univerziteti. Takođe je član instituta IEEE, asocijacije ACM i Holandske kraljevske akademije nauka i umetnosti. Dobitnik je brojnih nagrada: ACM nagrade (Karl V. Karlstrom) za izuzetne uspehe u nastavi 1994. godine, slične ACM/SIGCSE nagrade 1997. godine i, 2002. Godine, nagrade Texty za izuzetan udžbenik. Samostalno ili u saradnji s drugim autorima objavio je i sledeće knjige: Organizacija računara (4. izd.), Operativni sistemi: projektovanje i realizacija (2. izd.), Savremeni operativni sistemi (2. izd.) i Distribuirani sistemi: principi i modeli (Prentice Hall).

Detaljni podaci o knjizi
Naslov: Računarske mreže, prevod četvrtog izdanja (Tanenbaum)
Godina izdanja: 2005
Format: 16,8 x 23,5
Strana rimskih: 20
Strana arapskih: 860
ISBN: 86-7555-265-3