Priručnik za zaštitu od munje i uzemljenje - Peter Hasse, Johannes Wiesinger, Wolfgang Zischank - 6.636,00 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Priručnik za zaštitu od munje i uzemljenje - Peter Hasse, Johannes Wiesinger, Wolfgang Zischank

Priručnik za zaštitu od munje i uzemljenje - Peter Hasse, Johannes Wiesinger, Wolfgang Zischank

6.636,00 RSD

autori: Peter Hasse, Johannes Wiesinger, Wolfgang Zischank
broj stranica: 302
godina izdanja:
vrsta uveza: meki uvez
dimenzije knjige:
jezik: hrvatski 

Priručnik za zaštitu od munje t uzemljenje autora Hassea, Wiesingera i Zischanka jedan je od najvaž nijih izvora za projektiranje i izvedbu sustava za zaštitu od djelovanja munje u svijetu. Sadržaj knjige obuhvaća šire polje interesa, pa se knjiga podrobnije bavi:
•poviješću istraživanja munja i zaštite od munja
•nastankom olujnih ćelija i izbijanjima munja
•učestalošću pojave munja i sustavima za upozoravanje
•parametrima struje munje oblak-zemlja
•magnetskim poljima munja
•elektromagnetskim poljem kanala munje
•načelima zaštite od djelovanja munje
•sustavima hvataljka, odvoda i uzemljenja
•izjednačivanjem potencijala u sustavu zaštite od djelovanja munje
•približavanjima instalacija
•zaštitom od munje električnih instalacija i sustava informacijske tehnologije
•metodama ispitivanja i ispitnim generatorima za ispitivanje sastavnica sustava zaštite od munje i za
štitnih uređaja
•zaštitom ljudi od djelovanja munje
•posebnim dodatkom s popisom prihvaćenih hrvatskih norma na području zaštite od munje i vanj
skih prenapona i osvrtom na Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
(NN 87/2008).
U knjizi su dani mnogi praktični primjeri u kojima su analitički postupci numerički obrađeni, odra žavajući posljednje stanje tehnike temeljeno na nacionalnim i međunarodnim normama za zaštitu od djelovanja munje.
Knjiga je namijenjena relativno širokoj stručnoj javnosti: inženjerima i stručnjacima na području projek tiranja, konzaltinga, izvedbe, nadzora, ispitivanja i održavanja pogona te sigurnosti. Priručnik je poseb no namjenjen projektanatima sustava zaštite od munje, ali i drugim stručnjacima koji se u svojim aktiv nostima susreću s problemima vezanim za zaštitu od djelovanja munje na građevine te elektroenergetsku i elektroničku opremu.


Detaljnije, sadržaj i nekoliko stranica...


Dodaj u korpu: