Primjena Zakona o radu - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Primjena Zakona o radu

Primjena Zakona o radu

4.594,01 RSD

autor: Iris Gović, sutkinja Općinskog suda u Zagrebu;Marina Kasunić Peris, dipl. iur., voditeljica Sektora za industrijsku demokraciju, u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske;Edmond Miletić, dipl. iur.;Darko Milković, dipl. iur., sudac Županijskoga suda u Zagrebu;Sanda Pipunić, dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave;Krešimir Rožman, dipl. iur.
broj stranica: 442
godina izdanja: 2010
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski

Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09) stupio je na snagu 1. siječnja 2010. te se usklađivanjem radnog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u ovom području, unošenjem određenih novih instituta, pojavilo i niz pitanja o kojima je riječ u ovom Zborniku radova. Naime, od početka primjene ovog Zakona pojavile su se brojne dvojbe u praksi u primjeni novih instituta i zakonskih rješenja. Stoga u ovoj knjizi donosimo određeni broj mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva donesenih početkom 2010. koja su razriješila neke od tih dvojbi. Isto tako donosimo pregled novina u uređenju instituta radnog vremena, odmora i dopusta oko kojih je upravo došlo do mnogih prijepora u primjeni te pojašnjavamo svrhu i smisao određenih normi. Istodobno u knjizi ukazujemo i na praksu Europskog suda u tom području. O posebnostima ugovora o radu na određeno vrijeme, odnosno odredbama Zakona o radu koje iscrpno uređuju sklapanje tog ugovora te o menadžerskim ugovorima i institutu prenošenja ugovora na novog poslodavca, donosimo rad u kojem ukazujemo na dvojbe i moguća rješenja u tom području. U primjeni novog Zakona o radu posebnu pozornost i dvojbe u praksi izazvale su odredbe o poslovno i osobno uvjetovanom otkazu, stoga se u knjizi razmatraju određena pitanja koja se odnose na kriterij invalidnosti, profesionalne nesposobnosti za rad i zbrinjavanje viška radnika. U području službeničkih odnosa u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi doneseni su važni zakoni. Stoga o temeljnim načelima službeničkih odnosa i sustavu plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pišemo u radu iznoseći i određene prijedloge u donošenju rješenja u tom području. Isto tako donosimo i ogledne primjere u primjeni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji mogu poslužiti kao jedan od načina reguliranja te materije. Osobito razmatramo u knjizi klasifikaciju radnih mjesta i način donošenja Pravilnika o unutarnjem redu i rješenja o rasporedu na radno mjesto u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Knjiga je obogaćena oglednim primjerima u primjeni Zakona o radu, tekstom Zakona o radu, uz opširno pojmovno kazalo.

Novo za March