PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU I NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVE - 1.837,60 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU I NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVE

PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU I NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVE

2.756,41 RSD  1.837,60 RSD
Popust: 33%

autor:
broj stranica: 326
godina izdanja: 2010
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Novi Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09) počeo se primjenjivati od 1. siječnja 2010., a doneseni su i podzakonski propisi za provedbu novog Zakona.
U zborniku radova «Primjena novog Zakona o radu i novi podzakonski propisi za provedbu Zakona o radu» obrađuju se aktualna pitanja koja se javljaju u primjeni novog Zakona o radu i novih podzakonskih propisa za provedbu Zakona o radu, s naglaskom na aktualna pitanja načina prestanka kolektivnog ugovora te novine koje se odnose na evidenciju o radnicima i radnom vremenu i sadržaj obračuna plaće/naknade plaće ili otpremnine te povezanost ovih obračuna s evidencijom o radnom vremenu i evidencijama koje poslodavac vodi po drugim propisima.
Autori radova su eminentni stručnjaci, znalci radnoga prava koji su sudjelovali u izradi novih podzakonskih propisa za provedbu Zakona o radu.

SADRŽAJ:

Krešimir Rožman, dipl. iur.
NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU ZAKONA O RADU

Ilija Tadić, dipl. iur.
EVIDENCIJA O RADNICIMA I RADNOM VREMENU
(s primjerom evidencije o radnom vremenu i načinom vođenja evidencije)

mr. sc. Marija Zuber
OBRAČUN PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

dr. sc. Viktor Gotovac
- KOLEKTIVNI UGOVORI
- RADNIČKA VIJEĆA

Irena Cvitanović, dipl. iur.
MIŠLJENJA MINGORP-A O PRIMJENI POJEDINIH INSTITUTA NOVOG ZAKONA O RADU


Prilozi Zborniku radova:
- OGLEDNI PRIMJERAK EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU I NAČIN VOĐENJA
- PRIMJERI ISPRAVA O OBRAČUNATOJ I ISPLAĆENOJ PLAĆI/OTPREMNINI
- tekst novog Zakona o radu
- tekstovi novih podzakonskih propisa za provedbu Zakona o radu