Prekršajni zakon - 1.653,84 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Prekršajni zakon

Prekršajni zakon

1.653,84 RSD

autor:
broj stranica: 128
godina izdanja: 2008
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 21 x 28 cm
jezik: hrvatski

Prekršajni zakon donesen je na sjednici Hrvatskog sabora 10. listopada 2007., a objavljen je u Narodnim novinama, broj 107 od 19. listopada 2007. Odredbom članka 258. Prekršajnog zakona utvrđeno je da je taj Zakon stupio na snagu 1. siječnja 2008. Prekršajnim zakonom uređeno je i usklađeno područje prekršajnog pravnog sustava s pravnim stečevinama Europske unije. O pravnim učincima stupanja na snagu tog Zakona, izričito utvrđuje odredba članka 257. sljedeće: ako na dan stupanja na snagu tog Zakona drugi propis o prekršaju propisuje materijalnopravne i postupovne odredbe koje su protivne tom Zakonu, primijenit će se odredbe tog Zakona.
Stupanjem na snagu Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07), odnosno 1. siječnja 2008. prestao je vrijediti prijašnji Zakon o prekršajima (Nar. nov., br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04). Stoga smo uz tekst odredaba Prekršajnog zakona u ovom izdanju, u napomenama uz kratke komentare i natuknice, ukazali i na odredbe prijašnjeg Zakona o prekršajima kojima je bila regulirana ta materija.
Uz pojmovno kazalo za lakše služenje Prekršajnim zakonom objavili smo i poredbenu tablicu, u kojoj smo uputili na odredbe Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 110/97, 27/98 - ispr., 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - Odluka USRH, 105/04, 84/05 - ispr. i 71/06), Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 110/97, 27/98 - ispr., 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 - ispr., 62/03 - proč. tekst, 178/04 i 115/06) i prijašnjeg Zakona o prekršajima.

SADRŽAJ:
- Predgovor
- Sadržaj Prekršajnog zakona
- Prekršajni zakon
- Propisi koji su navedeni uz pojedine odredbe
- Literatura
- Poredbeni pregled brojčanih oznaka članaka Prekršajnog zakona (PZ) u odnosu na preuzete,u cijelosti ili djelomično, članke iz Zakona o prekršajima (ZP), Kaznenog zakona (KZ)i Zakona o kaznenom postupku (ZKP)
- Pojmovno kazalo