POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA PRVA KNJIGA: SREDNJI VIJEK - 8.902,11 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA PRVA KNJIGA: SREDNJI VIJEK

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA PRVA KNJIGA: SREDNJI VIJEK

8.902,11 RSD

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA – OPIS PROJEKTA

Veliki nacionalni izdavački projekt započeo 2008. god. s namjerom da se sustavno i kvalitetno opiše povijesni razvitak hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. st. i to opisom vanjske povijesti, što znači povijesnih, političkih i kulturnih prilka koje su utjecale na razvoj hrvatskoga jezika, ali i analizom i opisom jezičnih obilježja (slovopisa, pravopisa, glasova, oblika, rečenica i stila hrvatskoga jezika).

U proteklih 8 godina napravljen je velik posao i objavljene su četiri knjige: prva knjiga o hrvatskome jeziku u srednjem vijeku izašla je 2009., druga o 16. stoljeću tiskana je 2011., u trećoj knjizi obrađeno je 17. i 18. st. a objavljena je 2013., a četvrta knjiga tiskana je krajem 2015. i u njoj je obrađena povijest hrvatskoga jezika u 19. st.

U projektu je dosad sudjelovalo tridesetak znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru, Splitu i Puli, odnosno iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Jedni su bili autori pojedinih tema, a drugi recenzenti i urednici. Kao urednici su sudjelovali u projektu akademik Stjepan Damjanović, akademik Radoslav Katičić, prof. Marko Samardžija, prof. Ivo Pranjković i prof. Josip Lisac.

Postavlja se pitanje u čemu je posebna važnost i vrijednost ovoga izdavačkog projekta? Pa u tome da se po prvi put u proteklih 150 godina hrvatskoga jezikoslovlja sustavno obrađuje povijesni razvitak hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka pa do 21. st. i to na temelju istraživanja i znanstvenoga rada najboljih hrvatskih jezikoslovaca. Nadalje ovaj projekt nadilazi okvire jedne znanstvene discipline – hrvatskoga jezikoslovlja jer je povijest hrvatskoga jezika važna sastavnica hrvatske kulture i znanosti i temeljna odrednica hrvatskoga identiteta.

Osnovna je namjera voditelja i urednika projekta uz najbolje znanstvene radove koji obrađuju pojedine teme iz nekoga razdolja povijesti hrvatskoga jezika dati i fotografije važnih djela hrvatske pisane baštine, odnosno foografijama predstaviti izvore i dokumente na temelju kojih su autori pisali i obrađivali pojedine teme. Kako bi se to moglo ostvariti, načinjene su fotografije djela pisane baštine i dokumenata iz brojnih hrvatskih knjižnica i arhiva te iz pojedinih knjižnica iz inozemstva, npr. iz Beča i Budimpešte. U širem smislu riječi može se reći da se u svim knjigama obrađuje i povijest hrvatske pisane baštine i to pisane latinicom, glagoljicom i ćirilicom. Sve objavljene knjige sadržavaju i antologiju djela iz pojedinoga razdolja povijesti hrvatskoga jezika, koja su različita po sadržaju i formi, a u njima se zrcali hrvatski jezik toga vremena. Izabrana su raznolika djela: književna, jezikoslovna, povijesna, crkveno-teološka, politička, pravna itd.

Iz knjige u knjigu opseg i veličina su stalno rasli: u prvoj smo imali 584 str., u drugoj 608 str., u trećoj 672 str., a u četvrtoj 760 stranica. Knjige su namijenjene znanstvenicima, sveučilišnim nastavnicima, studentima hrvatskoga jezika, nastavnicima hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama te zainteresiranoj kulturnoj i znanstvenoj javnosti.POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA
PRVA KNJIGA: SREDNJI VIJEK• 584 stranice

• format: 21 x 28 cm

• četverobojni tisak i tvrdi
uvez s duplim ovitkomPRELISTAJ KNJIGU

NARUČI KNJIGU

CIJENA KNJIGE: 499 kn


Knjiga koju treba imati svaka hrvatska škola, knjižnica i fakultet i svaki
hrvatski dom!

8 radova o povijesti hrvatskoga jezika iz pera vrsnih hrvatskih jezikoslovaca

• akademik Josip Bratulić:
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci
identiteta Hrvata

• prof. dr. sc. Ranko Matasović:
Od praslavenskoga do hrvatskoga jezika

• prof. dr. sc. Mateo Žagar:
Hrvatska pisma u srednjem vijeku

• prof. dr. sc. Anđela Frančić:
Onomastička svjedočenja o hrvatskome jeziku

• prof. dr. sc. Josip Lisac:
Hrvatska narječja u srednjem vijeku

• prof. dr. sc. Milan Mihaljević:
Hrvatski crkvenoslavenski jezik

• akademik Stjepan Damjanović:
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim
tekstovima

• doc. dr. sc. Boris Kuzmić:
Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika


• Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela s fotografijama i transliteracijom (transkripcijom) teksta

• Sažetak radova na engleskom jeziku

• Kazalo djela

• Kazalo imena

• Više od 330 fotografija i likovnih priloga


Recenzenti:

• akademik Radoslav Katičić

• dr. sc. Mijo Lončarić

• dr. sc. Jasna Vince