Petar Klarić i Martin Vedriš: Građansko pravo - 7.258,54 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Petar Klarić i Martin Vedriš: Građansko pravo

Petar Klarić i Martin Vedriš: Građansko pravo

7.258,54 RSD

autor: Petar Klarić, Martin Vedriš
broj stranica: 840
godina izdanja: 2012
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

SADRŽAJ

KRATKI PREGLED SADRŽAJA

Prvi dio
OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA
I.Uvod
II.Izvori građanskog prava    
III. Građanskopravni odnos  
IV. Subjekti građanskopravnog odnosa
V. Građansko pravo u subjektivnom smislu  
VI. Objekti građanskopravnog odnosa  
VII. Pravni poslovi
VIII. Stjecanje i gubitak prava

Drugi dio
STVARNO PRAVO
IX. Uvod
X. Posjed
XI. Pravo vlasništva
XII. Zemljišne knjige
XIII. Stvarna prava na tuđoj stvari

Treći dio
OBVEZNO PRAVO
I. Opći dio obveznog prava
XIV. Uvod
XV. Pojam i vrste obveza
XVI. Pojam i sklapanje ugovora
XVII. Vrste i tipovi ugovora u obveznom pravu
XVIII. Pojačanje obveznopravnog odnosa
XIX. Promjene u obveznopravnom odnosu
XX. Djelovanje ugovora
XXI. Prestanak obveznopravnog odnosa

OBVEZNO PRAVO
II. Ugovorni odnosi
XXII. Ugovori o prijenosu stvari i prava
XXIII. Ugovori o uporabi i korištenju stvari
XXIV. Ugovori o uslugama
XXV. Ugovor o ortaštvu

OBVEZNO PRAVO
III. Izvanugovorni odnosi
XXVI. Izvanugovorne obveze
XXVII. Odgovornost za štetu
XXVIII. Stjecanje bez osnove
XXIX. Poslovodstvo bez naloga
XXX. Jednostrana izjava volje
XXXI. Javno obećanje nagrade
XXXII. Vrijednosni papiri

Četvrti dio
NASLJEDNO PRAVO
XXXIII. Uvod
XXXIV. Zakonsko nasljedno pravo
XXXV. Oporučno nasljedno pravo
XXXVI. Nužno nasljedno pravo
XXXVII. Nasljednopravni ugovori
XXXVIII. Ostavinski postupak
XXXIX. Nasljednička zajednica i njezino razvrgnuće
 
Novo za June

VINOVA LOZA
VINOVA LOZA
3.491,45 RSD  3.316,88 RSD
Popust: 5%
POLJOPRIVREDA I RAZVOJ
POLJOPRIVREDA I RAZVOJ
2.388,89 RSD  2.269,44 RSD
Popust: 5%
AGRARNA ZOOLOGIJA
AGRARNA ZOOLOGIJA
3.840,59 RSD  3.647,65 RSD
Popust: 5%
EKONOMIKA POLJOPRIVREDE
EKONOMIKA POLJOPRIVREDE
2.756,41 RSD  2.618,59 RSD
Popust: 5%
BILJNE VRSTE LIVADA I PAŠNJAKA
BILJNE VRSTE LIVADA I PAŠNJAKA
4.208,12 RSD  3.997,71 RSD
Popust: 5%
OPĆA AGRONOMIJA
OPĆA AGRONOMIJA
4.961,53 RSD  4.713,46 RSD
Popust: 5%
KOROVI
KOROVI
1.617,09 RSD  1.536,24 RSD
Popust: 5%
FIZIOLOGIJA BILJA
FIZIOLOGIJA BILJA
2.241,88 RSD  2.129,78 RSD
Popust: 5%
AGROMETEOROLOGIJA
AGROMETEOROLOGIJA
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
PARIŠKA PRESUDA
PARIŠKA PRESUDA
3.656,83 RSD  3.473,07 RSD
Popust: 5%
REPRODUKCIJSKA ENDOKRINOLOGIJA I NEPLODNOST
REPRODUKCIJSKA ENDOKRINOLOGIJA I NEPLODNOST
12.250,70 RSD  12.220,07 RSD
Popust: 0%
ŠEĆERNA BOLEST U ODRASLIH
ŠEĆERNA BOLEST U ODRASLIH
3.656,83 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%
VIRUSNI HEPATITIS,SVEUČILIŠNI UDŽBENIK
VIRUSNI HEPATITIS,SVEUČILIŠNI UDŽBENIK
2.480,77 RSD  2.356,73 RSD
Popust: 5%
OŠTEĆENJA VIDA-BIOPSIHOSOCIJALNI ASPEKTI
OŠTEĆENJA VIDA-BIOPSIHOSOCIJALNI ASPEKTI
1.323,08 RSD  1.256,92 RSD
Popust: 5%