Obvezno pravo - 9.739,31 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Obvezno pravo

Obvezno pravo

9.739,31 RSD

autor: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper;prof. dr. sc. Vilim Gorenc
broj stranica: 642
godina izdanja:2009
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski


Suvremeni razvitak legislative, doktrine i sudske prakse obveznog prava posljednjih je godina bio manje uočljiv, pa je i nedostatno zastupljen u literaturi općenito, a posebno u udžbeničkoj literaturi, zbog usmjerenosti prema drugim područjima u kojima su se zbivale vrlo važne, pa i radikalne promjene. Imajući to na umu, u ovoj se knjizi sustavno izlaže opći dio pozitivnoga hrvatskog obveznog prava, uz uporabu i prikaz dostignuća pravne znanosti i sudske prakse, s posebnim naglaskom na pravne poslove, a izlaganju općega dijela obveznog prava prethodi uvod u građansko pravo. Sustav izlaganja izrađen je uz služenje iskustvima razvijenijih poredaka i
usklađen s redovitim životnim slijedom zbivanja onoliko koliko je moguće. Opći dio hrvatskoga obveznog prava izložen je u kontekstu propisa usporednog prava i nastojanja za ujednačavanjem građanskog prava u Europskoj uniji, tako što se u bilješkama navode istovjetna i različita rješenja važnih propisa usporednog prava i nacrta zajedničkoga okvira građanskog prava u Europskoj uniji
(Draft Common Frame of Reference). Svrha ove knjige je biti udžbenik studentima prava, ali i stručna knjiga i priručnik pravnim praktičarima. Većim slogom otisnut je tekst poglavito namijenjen
potrebama studija uvoda u građansko pravo i općeg dijela obveznoga prava, a manjim slogom otisnuti su primjeri iz sudske prakse i razmatranja namijenjena pravnim praktičarima. Stilom pisanja – jednostavnim koliko to dopušta građa – autori su nastojali knjigu učiniti pristupačnom i zainteresiranima drugih struka. Prof. dr. sc. Vilim Gorenc autor je sljedećih naslova: Fizičke osobe, Pravne osobe (Pojam, Pravna sposobnost i Poslovna sposobnost), Načela u obveznom pravu
(Zabrana zloporabe prava, Dužna pozornost, Dužnost suradnje, Dužnost ispunjenja obveze, Zabrana prouzročenja štete, Jednaka vrijednost činidaba i Zaštita prava), Obveze s više dužnika ili vjerovnika (množina dužnika i/ili vjerovnika), Obveze s više činidaba (množina činidaba), Pravo zadržanja (retencije), Pobijanje dužnikovih pravnih radnja, Promjene u obveznopravnim odnosima, Prestanak obveza (osim Vrijeme ispunjenja u dvostranoobveznim ugovorima i Raskid ugovora) i Javno obećanje nagrade. Doc. dr. sc. Maja Bukovac Puvača autor je sljedećih naslova: Stvari i Imovina. Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper autor je preostalih naslova, u cijelosti je izradio strukturu knjige, doradio, strukturirao i uredio sve rukopise te izabrao, prilagodio i unio odluke sudova i bilješke koje upućuju na DCFR. Knjigu predajemo javnosti sa željom da pridonese vrsnoći studija prava, razvitku pravne prakse hrvatskoga obveznog prava i prava u Republici Hrvatskoj.Novo za December

OSNOVE SOCIJALNE PEDAGOGIJE
OSNOVE SOCIJALNE PEDAGOGIJE
2.921,79 RSD  2.774,78 RSD
Popust: 5%
HRVATSKO ŠKOLSTVO U OKRUŽJU POLITIKE
HRVATSKO ŠKOLSTVO U OKRUŽJU POLITIKE
2.738,03 RSD  2.601,13 RSD
Popust: 5%
METODIKA KNJIŽEVNOGA ODGOJA
METODIKA KNJIŽEVNOGA ODGOJA
4.594,01 RSD  4.364,31 RSD
Popust: 5%
E-UČENJE: KONCEPT I PRIMJENA
E-UČENJE: KONCEPT I PRIMJENA
2.205,13 RSD  2.094,87 RSD
Popust: 5%
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA
2.554,27 RSD  2.425,64 RSD
Popust: 5%
ODRŽIVI RAZVOJ i izvanučionička nastava u zavičaju
ODRŽIVI RAZVOJ i izvanučionička nastava u zavičaju
2.554,27 RSD  2.425,64 RSD
Popust: 5%
IZAZOVI INTEGRIRANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
IZAZOVI INTEGRIRANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
3.289,31 RSD  3.123,93 RSD
Popust: 5%
DIDAKTIKA
DIDAKTIKA
3.656,83 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%
KURIKULUM
KURIKULUM
4.502,13 RSD  4.277,03 RSD
Popust: 5%
PRIRUČNIK ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA
PRIRUČNIK ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA
900,43 RSD  855,41 RSD
Popust: 5%
PAZI-PUBERTET!
PAZI-PUBERTET!
2.370,51 RSD  2.251,98 RSD
Popust: 5%
SUSRETI U NASTAVI, mikropedagoški pristup
SUSRETI U NASTAVI, mikropedagoški pristup
2.388,89 RSD  2.269,44 RSD
Popust: 5%