O izolaciji - autori: Maja Todorović, Martin Bogner, Nada Denić - 5.062,60 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
O izolaciji - autori: Maja Todorović, Martin Bogner, Nada Denić

O izolaciji - autori: Maja Todorović, Martin Bogner, Nada Denić

5.329,05 RSD  5.062,60 RSD
Popust: 5%

autor: Maja Todorović, Martin Bogner, Nada Denić
broj stranica: 472
godina izdanja: 2012.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: srpski

Opis knjige:

Knjiga je namijenjena arhitektima i građevincima kao priručno štivo pri projektiranju zgrada različitih namjena obzirom na građevinsku fiziku objekta.

Dat je niz karakteristika građevinskih i izolacijskih materijala.

Mašincima je također namijenjena pri projektiranju toplovodnih i vrelovodnih sustava, kao i pri projektiranju instalacija i postrojenja za grijanje i klimatizaciju.

Arhitektima i građevincima su ukazani problemi hidroizolacije podova, zidova, krovova i mokrih čvorova, s nizom konstruktivnih rješenja, materijalima i slično.

Prikazan je niz proračunskih primjera, kao i izvodi iz propisa i odgovarajućih standarda i normi. Također su dati primjeri za izračune toplinskih gubitaka u Predizolovane cjevovodima za različite režime temperatura polaza i povrata. Ovi proračuni su dati dijagramski tako da se vrlo brzo mogu odrediti parametri potrebni za dimenzioniranje sustava gejanja sa Predizolovane cijevima. Također se vrlo jednostavno može izvršiti procjena toplinskih gubitaka u toplovodima različitih izvođenja.

Knjiga je namijenjena studentima i mlađim kolegama kao i kandidatima za priremu stručnog ispita.