Novine u radnom i socijalnom zakonodavstvu - Ljubica Đukanović dipl. iur., ; Domagoj Franjo Frntić d - 4.725,27 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Novine u radnom i socijalnom zakonodavstvu - Ljubica Đukanović dipl. iur., ; Domagoj Franjo Frntić d

Novine u radnom i socijalnom zakonodavstvu - Ljubica Đukanović dipl. iur., ; Domagoj Franjo Frntić d

4.725,27 RSD

autor:  Ljubica Đukanović dipl. iur., ; Domagoj Franjo Frntić dipl. iur., ; mr. sc. Iris Gović Penić, ; Darko Milković dipl. iur.,;mr. sc. Mihovil Rismondo
broj stranica: 256
godina izdanja:2014.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

PREDGOVOR

U Republici Hrvatskoj u tijeku je reformiranje radnog, mirovinskog i zdravstvenog zakonodavstva. U 2013. godini donesen je novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13) i novi Zakon i mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13) i neki drugi zakoni iz tog područja. U sklopu reforme radnog zakonodavstva u postupku donošenja su novi Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu te drugi propisi iz tog područja. Radovima u knjizi daju se prikazi i analiziraju se odredbe tih Zakona te prijedlozi novih zakona s područja radnog i socijalnog zakonodavstva. Tako se u radu: »Novine u radnim odnosima« prema Prijedlogu Zakona o radu iz 2014.« iznose ocjene postojećeg stanja te su predstavljena osnovna pitanja koja treba urediti novim Zakonom o radu uz pregled očekivanih posljedica njegovog donošenja.

Na isti način obrađuje se i Prijedlog Zakona o zaštiti na radu. U radu »Redoviti izbori za radničko vijeće« se analizira postupak redovitih izbora za radnička vijeća. Posebna pozornost dana je sudskoj praksi te je prikazan sudski postupak povodom zahtjeva za poništenjem redovitih izbora za radničko vijeće. Valja napomenuti da je članak vrlo aktualan s obzirom na to da se ove godine održavaju sedmi redoviti izbori za radnička vijeća. Osim temeljem ugovora o radu na neodređeno i određeno vrijeme kojim se zasniva radni odnos rad za poslodavca moguć je i izvan radnog odnosa temeljem drugih ugovora. Ponajprije se to odnosi na ugovor o djelu. U radu »Sklapanje ugovora o radu i rad za poslodavca temeljem drugih oblika rada« pišemo o svim tim oblicima rada uz navođenje, na odgovarajućim mjestima sudske prakse. Ujedno se daju nužne informacije vezane za sklapanje ugovora o radu prema Prijedlogu Zakona o radu koji je u saborskoj proceduri. Novi Zakon o mirovinskom osiguranju stupio je na snagu 1. siječnja 2014.

Njime je zamijenjen Zakon o mirovinskom osiguranju iz 1998. Novi Zakon u velikom dijelu preuzeo je odredbe dosadašnjeg, ali donosi i određene novosti glede prava iz mirovinskog osiguranja i uvjeta za njihovo ostvarivanje i korištenje, kao i provedbe tog osiguranja uopće. U radu »Novine u mirovinskom osiguranju« razmatramo novosti koje on sadržava i to ponajprije one koje se odnose na promjene u području prijave na osiguranje i osiguranika, mirovina njihovom ostvarenju i korištenju te promjene u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.

Odredbe novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te odredbe Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja predmet su razmatranja u radu »Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i naknada plaće«. Obrađuju se mogućnosti i osnove ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje te osobito pravo na naknadu plaće i postupak za ostvarivanje tog prava. Prikazi, komentari, obrazloženja i nužna objašnjenja odredaba razmatranih Zakona i Prijedloga zakona, omogućit će, vjerujemo, potpuno i pravovremeno informiranje o novim propisima te otkloniti dvojbe koje bi se mogle javiti i time olakšati rad i postupanje u praksi. Uz autorske stručne radove knjiga sadržava tekst Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine.
Novo za January

Tragovima znanja u budućnost
Tragovima znanja u budućnost
5.512,81 RSD  5.237,17 RSD
Popust: 5%
Umijeće medicinske nastave
Umijeće medicinske nastave
4.594,01 RSD  4.364,31 RSD
Popust: 5%
Uvod u znanstveni rad u medicini, 4. izdanje
Uvod u znanstveni rad u medicini, 4. izdanje
2.297,01 RSD  2.182,16 RSD
Popust: 5%
Znanost - najveća avantura i izazov ljudskoga roda
Znanost - najveća avantura i izazov ljudskoga roda
4.594,01 RSD  4.364,31 RSD
Popust: 5%
Cjelokupan trening za mlade pobjednike - Tudor O. Bompa, PhD
Cjelokupan trening za mlade pobjednike - Tudor O. Bompa, PhD
2.848,29 RSD  2.701,28 RSD
Popust: 5%
Nauka i praksa u treningu snage
Nauka i praksa u treningu snage
1.599,00 RSD  1.439,10 RSD
Popust: 10%
Pliometrija
Pliometrija
3.215,81 RSD  3.050,42 RSD
Popust: 5%