Novine u propisima o prostornom uređenju i gradnji - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Novine u propisima o prostornom uređenju i gradnji

Novine u propisima o prostornom uređenju i gradnji

4.594,01 RSD

autor: Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;Josipa Blažević - Perušić, dipl. ing. arh., državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;Davor Mrduljaš, dipl. iur., državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
broj stranica: 308
godina izdanja: 2008
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07) stupio je na snagu 1. listopada 2007. Upravo se navršila godina dana od početka njegove primjene. Stoga smo se odlučili u ovoj knjizi ukazati na važne pravne dosege tog Zakona s kojim je otpočela reforma u sustavu prostornog uređenja i gradnje. Tako je prva tema ove knjige o novinama u prostornom uređenju i gradnji posvećena ovom Zakonu i Prijedlogu Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i podzakonskim aktima koji su upravo donesen u postupku usklađivanja našeg zakonodavstva s pravnim stečevinama Europske unije u izgradnji sustava prostornog uređenja i gradnje. U radu o razvoju sustava prostornog uređenja i gradnje kroz primjenu odredaba Zakona o prostornom uređenju i gradnji analiziraju se postignuća i dobra praksa te ukazuje na du`nosti i ovlasti određenih subjekata u sustavu prostornog uređenja. Određene novine u stajalištima iznesne su u radu glede upravne prakse u primjeni Zakona o prostornom uređenju i gradnji povodom upita upućenih Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje. Jedno od najčešćih pitanja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i 178/04) odnosi se na komunalni doprinos i komunalnu naknadu, te se u radu u ovoj knjizi iznosi aktualna upravnosudska praksa i predla`u rješenja za mnoge dvojbe u praksi u primjeni tog Zakona. U knjizi donosimo i priloge s tekstovima Zakona o građevnim proizvodima (Nar. nov., br. 86/08) te usklađenih s propisima EU upravo donesenih podzakonskih propisa Pravilnika o nadzoru građevnih proizvoda (Nar. nov., br. 113/08), Pravilnika o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (Nar. nov., br. 103/08), Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Nar. nov., br. 103/08), Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (Nar. nov., br. 113/08), Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (Nar. nov., br. 113/08).