NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2013. - 5.512,81 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2013.

NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2013.

5.512,81 RSD

autor:
broj stranica: 217
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski


Zbornik radova "NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2013." sadrži autorske radove u kojima se obrađuje niz tema koje svojom aktualnošću, ali i određenim nejasnoćama u primjeni izazivaju pozornost praktičara, a odnose se na primjenu instituta obuhvaćenih izmjenama ZOR-a (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12), ali i čitavim nizom novih propisa: novim Ovršnim zakonom (Nar. nov., br. 112/12), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 112/12), Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12), Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 86/08), Zakonom o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 133/12), Zakonom o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Nar. nov., br. 82/12, 88/12-ispr.).

SADRŽAJ ZBORNIKA:
- AKTUALNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD O PRIMJENI ZAKONA O RADU - opće odredbe, plaća, sudjelovanje radnika u odlučivanju na nacionalnoj razini
Ilija Tadić, dipl. iur.

AKTUALNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA RAD O PRIMJENI ZAKONA O RADU - ugovor o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti
Irena Cvitanović, dipl. iur.

PRAVO NA PLAĆU I NAČINI OSTVARIVANJA TOGA PRAVA
mr. sc. Darko Terek

UGOVOR O RADU I OTKAZ UGOVORA - AKTUALNA SUDSKA PRAKSA
Darko Milković, dipl. iur.

OVRHA NA PLAĆI NAKON 1. SIJEČNJA 2013.
mr. sc. Darko Terek

NOVO UREĐENJE KOLEKTIVNIH PREGOVORA I KOLEKTIVNIH UGOVORA U RH
dr. sc. Viktor Gotovac

Poseban prilog Zborniku radova je CD koji sadrži:
- urednički pročišćeni tekst Zakona o radu
  (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12)
- Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima
  i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje
  (Nar. nov., br. 82/12 i 88/12-ispr.)
- urednički pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na
  novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12 ).