Novi Ovršni zakon - 2.572,65 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Novi Ovršni zakon

Novi Ovršni zakon

2.572,65 RSD

autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
broj stranica: 310
godina izdanja: 2012
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski


Iz predgovora

Dana 21. rujna 2012. donesen je novi Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12.) kojim se uređuje ovršni postupak (postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava), zatim postupak osiguranja (postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode osiguranje tražbina), ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, te materijalnopravne odnose koji se zasnivaju na temelju spomenutih ovršnih postupaka i postupaka osiguranja.
Novi Ovršni zakon stupio na snagu 15. listopada 2012., osim odredaba članaka 356. do 364. toga Zakona koje stupaju na snagu danom prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.
Važno je istaknuti da su odredbe novog Zakona, naravno osuvremenjene i nadograđene, značajno podudarne s odredabama starog Zakona, pa u izvjesnom smislu možemo reći kako je zapravo riječ o očitom povratku na stari ovršnopravani režim. Dakle, novi OZ je sadržanjo i konceptualno utemeljen na starom Zakonu, te kako je već navedeno, predatavlja u svojoj osnovi nastavak na zakonske odredbe starog Zakona.