Nekretnine i komunalno gospodarstvo - 1.837,60 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Nekretnine i komunalno gospodarstvo

Nekretnine i komunalno gospodarstvo

1.837,60 RSD

autor: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama;Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu;Damir Pahić, dipl. ing. geod., pomoćnik ravnatelja Državne geodetske uprave;Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije;mr. sc. Zrinko Zrilić, odvjetnik iz Zadra
broj stranica: 376
godina izdanja: 2010
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski

Ustav Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr. 76/10 i 85/10 - proč. tekst) u članku 3. utvrđuje nepovredivost prava vlasništva, a u članku 48. uređuje i jamči zaštitu prava vlasništva, te utvrđuje d nov., br. 91/96, 68/98 - vidi članak 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99 - Odluka USRH, 22/00 - Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i drugim propisima, u ovom priručniku nastojimo ukazati na važnost teme nekretnina i komunalnog gospodarstva i njihovog pravnog reguliranja i provedbe u praksi. Stoga se prva tema u ovoj knjizi odnosi na opća i javna dobra i njihov upis u zemljišne knjige. Naime, treba što hitnije pristupiti rješavanju spornih pitanja i iznalaženju načina da se opća i javna dobra evidentiraju u zemljišnoj knjizi, kao i da se evidentiraju osobe koje njima upravljaju, jer bi se jedino tako moglo govoriti o sređenim zemljišnim knjigama. Drugom temom ove knjige nastojimo osvijetliti povezanost katastarskih postupaka s prostornim uređenjem, gradnjom i zemljišnom knjigom kroz primjere i propise koji uređuju obavljanje postupaka i radnji koje je potrebno obaviti da bi se parcelacija obavila u službenim državnim registrima. Zatim, na temelju Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (Nar. nov., br. 60/10) prikazujemo propise i radnje i upućujemo kako upisati neupisano. Na temelju Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Nar. nov., br. 92/10), autor piše o stvarnopravnim učincima pretvorbe društvenih poduzeća do tog Zakona te pravnom režimu i pravnim dosezima tog novog Zakona. Temu komunalnog gospodarstva obrađujemo kroz načine i oblike financiranja izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim relevantnim propisima kojima se uređuje ta materija. U radu se osobito ukazuje i na institute komunalne naknade i komunalnog doprinosa i propise kojima se uređuje zastara duga komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Kao koristan prilog knjizi za praćenje predmetne materije kojom se bavimo u radovima, donosimo tekstove Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Nar. nov., br. 92/10), redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09) i Zakona o vodama (Nar. nov., br. 153/09). S važnošću ove teme nekretnina i komunalnog gospodarstva nastojimo razriješiti mnoge dvojbe u praksi i kroz radove ukazati na primjenu propisa i moguće putove u iznalaženju boljih rješenja u njihovoj primjeni.