Nekretnine - 2006. - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Nekretnine - 2006.

Nekretnine - 2006.

4.594,01 RSD

autor: prof. dr. sc. Dragan Bolanča;dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini;mr. sc. Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske;Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama;Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu;Aleksandar Puh, dipl. iur., općinski državni odvjetnik u Puli;Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
broj stranica: 280
godina izdanja: 2006
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski

Nekretnine u pravnom smislu imaju opći i posebni pravni režim. Opće odredbe o korištenju, upravljanju i raspolaganju nekretninama propisuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 22/00 - Odluka USRH, 73/00, 114/01 i 79/00). S druge strane, postoji cijeli niz propisa koji propisuju posebne pravne režime na nekretninama.
Upravo se tim posebnim pravnim režimima bavi ova knjiga, od kojih su obrađeni oni koji se odnose na javne ceste, pomorsko dobro, vodno dobro, zaštićena područja i kulturna dobra. Uz to, obraduje se i aktualna tema - služnost vodova.
Dio knjige posvećen je aktualnim izmjenama propisa iz područja vlasničkopravnih odnosa, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 79/00) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju (Nar. nov., br. 79/00). Posebno se razmatra zaštita povjerenja u zemljišne knjige, osobito s obzirom na posljedice koje bi mogle nastati ako se povjerenje u zemljišne knjige, koje je prema sadašnjim propisima za točno određene slučajeve odgođeno do 1. siječnja 2007., prije nastupanja tog datuma ponovo ne odgodi.