Nauka o čvrstoći II - Ivo Alfirević - 4.042,73 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Nauka o čvrstoći II - Ivo Alfirević

Nauka o čvrstoći II - Ivo Alfirević

4.042,73 RSD

autori: Ivo Alfirević
broj stranica: 280
godina izdanja: 1999.
vrsta uveza: tvrdi uvez
dimenzije knjige širina i visina: 16 cm i 24 cm
jezik: hrvatski

Knjiga Nauka o čvrstoći II je udž­be­ni­k za stu­den­te Fa­kul­te­ta stro­jar­stva i bro­do­grad­nje u Za­gre­bu, koji gra­di­vo slu­ša­ju u ok­vi­ru pre­dme­ta Me­ha­ni­ka III. Udž­be­nik Nauka o čvrstoći II će ko­ri­sti­ti i stu­den­ti­ma i po­st­di­plo­man­ti­ma dru­gih teh­nič­kih fa­kul­te­ta i ve­leu­či­li­šta, ali i dipl. in­že­nje­ri­ma u nji­ho­vu prak­tič­nom radu.

Dodaj u korpu:Novo za February

High - Rise Living
High - Rise Living
4.961,53 RSD
HOUSE PLUS
HOUSE PLUS
5.972,22 RSD
THE HOUSE OF GOD
THE HOUSE OF GOD
4.759,40 RSD
Farmakološki priručnik
Farmakološki priručnik
2.297,01 RSD  2.182,16 RSD
Popust: 5%
Development of rheumatology through two millennia
Development of rheumatology through two millennia
12.863,23 RSD  12.220,07 RSD
Popust: 5%
Fizijatrijsko-reumatološka propedeutika
Fizijatrijsko-reumatološka propedeutika
3.675,21 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%