Nasute građevine - Tanja Roje-Bonacci - 1.816,50 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Nasute građevine - Tanja Roje-Bonacci

Nasute građevine - Tanja Roje-Bonacci

1.816,50 RSD

autor: Tanja Roje-Bonacci

broj stranica: 185

godina izdanja: 2015.

vrsta uveza: tvrdi uvez

dimenzije knjige širina i visina:


jezik: hrvatski


Sadržaj:
Dio I

1. Svojstva tla kao gradiva za nasipe
1.1. Općenito
1.2. Nasipavanje
1.3. Pozajmište

2. Razredba tla kao gradiva za nasipe
2.1. Osnovna podjela
2.2. Fizikalna svojstva rastresitog tla
2.3. Geotehničke razredbe tla
2.4. Terenska identifikacija tla
2.5. Indeksni pokazatelji
2.6. AC razredba
2.7. UC jedinstvena razredba (Unified classification)
2.8. Razredba tla prema HRN EN ISO 14688-1:2008 i 14688-2:2008

3. Zbijanje i zbijenost
3.1. O zbijanju općenito
3.2. Ispitivanje zbijenosti u laboratoriju
3.3. Postupci zbijanja pri ugradnji nasipa
3.4. Indeks gustoće (ID)

4. Utjecaj zbijenosti na fizičko-mehanička svojstva tla
4.1. Općenito

5. Terenska provjera zbijenosti
5.1. Općenito
5.2. Statistička obrada podataka tekućih i kontrolnih ispitivanja
5.3. Kontrolna ispitivanja

Dio II

6. Općenito
6.1 Vrste nasipa
6.2. Nasipi prema načinu izrade
6.3. Nasipi prema složenosti poprečnog presjeka
6.4. Dijelovi nasipa

7. Proračuni

8. Hidrotehnički nasipi
8.1. Općenito
8.2. Odabir kote krune nasipa
8.3. Odabir širine krune nasipa
8.4. Utjecaj tečenja u vodotoku na nasipe na krivini
8.5. Procjeđivanje kroz nasip
8.6. Moguća oštećenja hidrotehničkih nasipa uslijed procjeđivanja

9. Sastavnice projekta i izvedbe nasipa
9.1. Temeljno tlo
9.2. Tijelo nasipa
9.3. Nepropusno tijelo
9.4. Kruna nasipa
9.5. Zaštita pokosa
9.6. Berme
9.7. Filtarski slojevi
9.8. Sustavi za prikupljanje procjedne vode
9.9. Dijelovi za osiguranje od proloma i povratne erozije u nasipu i zaobalju
9.10. Vododrživi dijelovi hidrotehničkih nasipa

10. Bibliografija

11. Kazalo pojmovaIz Predgovora:

„Ova knjiga svojim sadržajem popunjava prazninu u području geotehničkih građevina na hrvatskom jeziku. Uz do sada objavljene tekstove o potpornim građevinama, građevnim jamama, složenom temeljenju, poboljšanju podtemeljnog tla i zemljanim radovima, u području geotehničkih građevina ostaje prostor za nasute građevine.
Nasute građevine imaju zajedničko to što im je tlo gradivo, a svaka od njih ima svoje posebnosti. Neke od navedenih građevina mogu biti vrlo jednostavne, s malim zahtjevima, dok druge zahtijevaju veliku pažnju i složene proračune pri projektiranju. Spadaju u vrstu građevina bez očitih temelja, s tlom kao gradivom u kontroliranim i nekontroliranim uvjetima ugradnje. Nasute građevine su geotehničke građevine i kao takve zahtijevanju temeljita i sveobuhvatna geotehnička rješenja...“

Autorica