Molekularna biologija u medicini - 6.982,90 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Molekularna biologija u medicini

Molekularna biologija u medicini

7.350,42 RSD  6.982,90 RSD
Popust: 5%

autor: Timothy M. Cox,John Sinclair
broj stranica: 364
godina izdanja: 2000.
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 21x27 cm
jezik: hrvatski

Molekularna se biologija preoblikuje s pretraživanjem na pojedinoj bolesti, njihovim dijagnosticiranjem, istraživanjem i liječenjem. Molekularna biologija mijenja medicinsku praksu, pa ipak za neke predstavlja tešku i nedokučivu temu. Molekularna biologija u medicini pruža vodič kroz pojmove, jezik i pristupe molekularne biologije te pokazuje kako se ona primjenjuje u medicinskoj praksi. Upoznaje nas s osnovama genske strukture, genske ekspresije i s načinom na koji genski nedostatci pridonose bolesti. Pojedina poglavlja pokazuju kako molekularna biologija podupire naše shvaćanje mehanizama bolesti i potanko opisuju kako se to može iskoristiti u pružanju bolje zdravstvene zaštite, sada i u budućnosti. Molekularna biologija u medicini obuhvaća sljedeće:

1. osnove DNK, RNK i proteinske strukture i funkcije; regulaciju genske aktivnosti;
2. kako analizirati ljudske gene i načela medicinske genetike; rak;
3. monogenske i poligenske bolesti; mikrobne infekcije; hemofiliju;
4. bolesti imunološkog sustava; rekombinantne proizvode za primjenu u medicini;
5. otkriće lijekova i gensku terapiju; prenatalnu dijagnostiku i etiku;
6. iscrpan glosar kliničke korelacije s naglaskom na kliničkoj primjeni bazičnih znanosti.

Molekularna biologija u medicini obraća se raznovrsnom čitateljstvu, od liječnika ili kandidata za viši stupanj koji želi osvježiti svoje znanje iz molekularne biologije, do istraživaća u medicini koji želi proširiti svoje znanje izvan suženog specijalističkog predmeta te studenata medicine i biomedicine.

Dodaj u korpu: