MODELIRANJE KONSTRUKCIJA PREMA EUROCODE 3 - 1.837,50 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
MODELIRANJE KONSTRUKCIJA PREMA EUROCODE 3

MODELIRANJE KONSTRUKCIJA PREMA EUROCODE 3

3.675,00 RSD  1.837,50 RSD
Popust: 50%

autor: Boris Androić, Darko Dujmović, Ivica Džeba
broj stranica:625
godina izdanja:2004.
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Suvremeni pristup projektiranju konstrukcija podrazumijeva suštinsko poznavanje dokaza pouzdanosti konstrukcija koji se temelji na jednom novom pojmu u inže-njerstvu koji se naziva modeliranje konstrukcija. Ovaj je udžbenik usmjeren na objašnjenje tog novog pojma kao i na ukazivanje na njegovo značenje u europskoj normi za konstrukcije. Pri tome inženjeri moraju usvajati i koristiti različit vokabular od dosadašnjeg.

Dokaz pouzdanosti konstrukcije temelji se na ispunjenju zahtjeva prema principima i pravilima primjene koja zadovoljavaju opće pretpostavke u Eurocode 1990.
Da bi se zadovoljili ti zahtjevi potrebno je pronaći optimalni balans (optimal balance) između različitih mjera koje određuju razinu pouzdanosti. Strategija pronalaženja takvog balansa naziva se politika pouzdanosti (reliability policy), a sredstvo koje inženjerima pri tome pomaže naći optimum zove se analiza rizika (risk analysis).

Sve što je rezultat aktivnosti građenja naziva se građevina (construction work). Unutar te građevine postoji okosnica koja predstavlja organiziranu kombinaciju konstrukcijskih elemenata i priključaka dimenzioniranih tako da nose djelovanja i poluče odgovarajuću krutost. Takva se okosnica naziva konstrukcija (structure} a ona se općenito sastoji od konstrukcijskih elemenata (structural member) koji pomoću odgovarajućeg uobličenja (framing) tvore konstrukcijski sustav (form of structure) kojim se definira raspored konstrukcijskih elemenata u ravnini ili prostoru...

Sadržaj


I. UVOD
1. Općenito o modeliranju
2. Metode analize i dimenzioniranje
II. METODE PLASTIČNOSTI
1. Osnove plastične analize
2. Metode analize
3. Utjecaj redoslijeda opterećenja na krajnje plastično opterećenje
4. Neprikladni sustavi za proračun unutarnjih sila prema teoriji plastičnosti
5. Numerički primjeri okvirnih konstrukcija
6. Zaključne napomene o metodama analize
III. OKVIRNI SUSTAVI
1. Uvodne pripreme za analizu i dimenzioniranje
2. Komponente okvira
3. Klasifikacija okvira
4. Elastično kritično opterećenje za bočno pomičan mod
5. Dužine izvijanja
6. Imperfekcije
7. Priključci i analiza okvira
8. Analiza okvirnih konstrukcija
9. Metode globalne elastične analize okvira
10. Metode globalne plastične analize
11. Metode dimenzioniranja okvira
12. Postupci proračuna okvira
13. Plastično dimenzioniranje portalnog okvira - krajnje granično stanje
14. Dimenzioniranje kontinuiranih nosača
IV. PROJEKT ČELIČNE KONSTRUKCIJE HALE PREMA EUROCODE 3
V. MODELIRANJE OPTEREĆENJA
1. Uvod
2. Opterećenja stalnog karaktera
3. Korisna opterećenja
4. Opterećenje snijegom
5. Opterećenje vjetrom