Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja - 4.042,73 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja

Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja

4.042,73 RSD

autor:Julijan Malacko i Dragan Popović
broj stranica:366
godina izdanja:
vrsta uveza:meki
dimenzije knjige širina i visina:17 x 24 cm
jezik:hrvatskiKnjiga je napisana sa ciljem da je mogu koristiti studenti četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, diplomskih - masterskih i doktorskih studija na fakultetima sport, odnosno kineziologije, zatim na fakultetima čiji je predmet izučavanja čovjekova integralna ličnost, kao i svi oni koji se bave naučnoistraživačkim radom u okviru različitih antropoloških naučnih disciplina.

Knjiga se sastoji iz pet djelova koji su međusobno povezani i obuhvaćaju najrelevantnija metodološka i tehnološka pitanja naučnoistraživačkog rada u oblasti kineziološke antopologije.

U prvom djelu prezentirani su osnovni pojmovi kineziološke antropologije, posebno kroz pojam, predmet, ciljeve, razvoj i strukturu kineziologije i antropologije. Poseban naglasak dat je na konstrukciju i funkcioniranje antropoloških kibernetičkih modela morfoloških karakteristika, funkcioniranja organizma, kognitivnih procesora, konativnih regulatora, motoričkog funkcioniranja i socijalnog statusa, međusobnih relacija antropoloških karakteristika i njihove genetičke uslovljenosti (ograničenosti).

Drugi dio obuhvaća metodologiju istraživanja u okviru kojeg je analizirana metodološka orijentacija, a nakon toga je definiran pojam i predmet metodologije istraživanja u kineziološkoj antropologiji. Glavna pažnja posvećena je metodama za generiranje hipoteza, metodama prikupljanja podataka i metodama izbora uzorka ispitanika.

U trećem djelu analizirane su metode mjerenja podataka putem definiranja pojma i predmeta mjerenja, nivoa mjerenja, tehnika mjerenja i karakteristika mjerenja. Na detaljan način, sa konkretnim primjerima, obrađene su tehnike mjerenja (posmatranje, anketiranje, skaliranje, testiranje) i karakteristike mjerenja (objektivnost, diskriminativnost, pouzdanost, valjanost) u kineziološkoj antropologiji.

Četvrti, centralni dio, obuhvaća univarijantne i multivarijantne matematičko-statističke metode obrade podataka, sa konkretnim primjerima za svaku metodu. Glavni naglasak dat je multivarijantnim metodama za analizu strukture i klasifikacije (faktorska analiza, taksonomska analiza), metodama za analizu relacija (regresiona analiza, kanonička korelaciona analiza), metodama za analizu razlika i efekata (multivarijantna analiza varijante i kovarijanse, diskriminativna analiza) i metodama za analizu strukturalnih promena i razvoja antropoloških karakteristika (kanonička analiza promjena, analiza krive razvoja).

U petom djelu analizirana je tehnologija kineziološko antropoloških istraživanja putem definiranja pojma i predmeta tehnologije istraživanja, kibernetičkog modela istraživanja, njegove strukture i funkcioniranja, i na kraju, projektiranja naučnog istraživanja, sa konkretnim primjerom naučnog projekta. Glavna pozornost posvećena je strukturi i funkcioniranju modela tehnologije istraživanja, analiziranjem pojedinih elemenata (faza) u području konceptualizacije (modeliranja) istraživanja, kondenzacije (transformacije) prikupljenih podataka i operacionalizacije (finalizacije) istraživanja

Dodaj u korpu: