Medicinskobiokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi - 6.982,90 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Medicinskobiokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi

Medicinskobiokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi

7.350,42 RSD  6.982,90 RSD
Popust: 5%

autor: Elizabeta Topić, Dragan Primorac, Stipan Janković
broj stranica: 468
godina izdanja: 2004.
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 21x27 cm
jezik: hrvatski

Knjiga predstavlja suvremeni i sveobuhvatni udžbenik koji prikazuje primjenu medicinske biokemijske dijagnostike u kliničkoj praksi i time premoštava edukacijsku prazninu između medicinske biokemijske dijagnostike i kliničkih disciplina. Udžbenik je podijeljen na dva glavna dijela:

Uvodni dio koji obuhvaća značajke medicinske biokemije kao dijela zdravstvene skrbi, osvrt na biološke varijacije biokemijskih i hematoloških sastojaka krvi te utjecaj različitih čimbenika na interpretaciju laboratorijskog nalaza. Sveobuhvatno su prikazani dometi laboratorijske dijagnostike na svim razinama organizacije organizma od genske do organizmične.

Posebni dio uključuje medicinskobiokemijsku dijagnostiku hitnih stanja, bolesti srca i krvnih žila, gastrointestinalnoga sustava, urološkoga sustava, endokrinološkoga sustava, hematoloških bolesti i bolesti zgrušavanja, neuroloških bolesti i ostalih medicinskih područja (Praćenje trudnoće, Koštane bolesti, Autoimune bolesti, Nasljedne bolesti, Tumorski biljezi, Farmakogenetika) te poglavlja Toksikologija i forenzika (Toksikologija, Droge, Analiza DNK u sudskoj medicini). Udžbenik završava s opširnom tablicom referentnih intervala/vrijednosti za biokemijske analize. Prikazane su biokemijske i patofiziološke osnove dijagnostičkih postupaka, njihovo kliničko značenje, dijagnostička pouzdanost te metodološka načela. U većini poglavlja naveden je slijed primjene dijagnostičkih postupaka i prikazani odgovarajući dijagnostički algoritmi. Naglašeni su postupci koji se trebaju redovito primjenjivati, odnosno oni koji se primjenjuju u specijaliziranim ustanovama ili posebnim slučajevima ili u istraživačke svrhe.

Knjiga je namijenjena studentima, odnosno dodiplomskoj nastavi iz medicinske biokemije i poslijediplomskoj nastavi različitih predmeta iz područja biomedicinskih znanosti te specijalizantima različitih medicinskih struka ( interna medicina, pedijatrija, neurologija), a posebice medicinske biokemije.

Dodaj u korpu: