Medicina i putovanje zrakoplovom - 5.145,29 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Medicina i putovanje zrakoplovom

Medicina i putovanje zrakoplovom

5.145,29 RSD

autor:Landgraf,H.,Rose,D.,-M.i Aust,P.E.
broj stranica:354
godina izdanja:2003
vrsta uveza:tvrdi
dimenzije knjige širina i visina:17x24
jezik:hrvatski


O knjizi
Helmut Landgraf, Dirk-Mathias Rose, Peter E. Aust (uredili) Knjiga "Medicina i putovanje zrakoplovom" služi prvenstveno kao udžbenik za edukaciju doktora medicine na poslijediplomskom studiju iz zrakoplovne medicine i na tečajevima za ovlaštenog zdravstvenog ispitivača zrakoplovnog osoblja. Pisana je vrlo razumljivo, sadrži puno dobrih ilustracija i tablica i obilje recentnih znanstvenih podataka. Kabinsko osoblje zrakoplova za dobivanje odgovarajuće licence u zračnom prometu može ovu knjigu koristiti kao dopunski udžbenik o prijevozu bolesnika redovitom zračnom linijom, s prikazom temeljnih kliničkih slika po organskim sustavima. Piloti i kontrolori zračnog prometa, kao aktivni sudionici u zračnom prometu dobivaju dopunski udžbenik o osnovama i fiziologiji letenja, s naglaskom na problemima bioloških ritmova i leta kroz vremenske zone i ozračenosti letačkog osoblja i s preventivnim zdravstvenim mjerama na očuvanju zdravlja i održavanju radne sposobnosti.

Iz sadržaja
Osnove i fiziologija letenja; Djelovanje promjena zračnog tlaka na čovjeka – disbarizam i dekompresijska bolest; Disanje i cirkulacija krvi na visinama; Biološki ritam i let kroz vremenske zone; Ozračenost letačkog osoblja; Klimatizacija i regulacija tlaka u putničkim zrakoplovima; Klinička medicina letenja; Sposobnost za let osoba s bolestima srca i krvotoka; Letenje i bolesti krvnih i limfnih žila; Putnici s bolestima dišnih organa i respiratornom insuficijencijom; Letjeti unatoč dijabetesu?; Aspekti neuroloških i psihijatrijskih bolesti pri putovanju zrakoplovom; Kinetoza; Putovanje zrakoplovom i bolesti uha, grla i nosa; Trudnoća i letenje; Medicinski aspekti letenja zdrave i bolesne djece; Sposobnost pacijenta za let nakon operacije; Medicina i letenje zrakoplovom u praksi; Preventivne zdravstvene mjere prilikom putovanja u tropske krajeve; Postupci dijabetičara na putovanju; Prijevoz bolesnika redovitom zračnom linijom; Mogućnost i granice međunarodnog spašavanja putnika – Rezultati analize centralnih i suportivnih podataka.

Dodaj u korpu:Novo za December

JAPAN
JAPAN
4.208,12 RSD  3.997,71 RSD
Popust: 5%
VODIČ KROZ KLASIČNU GRČKU
VODIČ KROZ KLASIČNU GRČKU
1.635,47 RSD  1.553,70 RSD
Popust: 5%
JEZERA HRVATSKE - FOTOMONOGRAFIJA
JEZERA HRVATSKE - FOTOMONOGRAFIJA
4.134,61 RSD  3.927,88 RSD
Popust: 5%
FENOMEN KRŠ
FENOMEN KRŠ
1.102,56 RSD  1.047,43 RSD
Popust: 5%
VINOVA LOZA
VINOVA LOZA
3.491,45 RSD  3.316,88 RSD
Popust: 5%
POLJOPRIVREDA I RAZVOJ
POLJOPRIVREDA I RAZVOJ
2.388,89 RSD  2.269,44 RSD
Popust: 5%
AGRARNA ZOOLOGIJA
AGRARNA ZOOLOGIJA
3.840,59 RSD  3.647,65 RSD
Popust: 5%
EKONOMIKA POLJOPRIVREDE
EKONOMIKA POLJOPRIVREDE
2.756,41 RSD  2.618,59 RSD
Popust: 5%
BILJNE VRSTE LIVADA I PAŠNJAKA
BILJNE VRSTE LIVADA I PAŠNJAKA
4.208,12 RSD  3.997,71 RSD
Popust: 5%
OPĆA AGRONOMIJA
OPĆA AGRONOMIJA
4.961,53 RSD  4.713,46 RSD
Popust: 5%
KOROVI
KOROVI
1.617,09 RSD  1.536,24 RSD
Popust: 5%
FIZIOLOGIJA BILJA
FIZIOLOGIJA BILJA
2.241,88 RSD  2.129,78 RSD
Popust: 5%
AGROMETEOROLOGIJA
AGROMETEOROLOGIJA
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
PARIŠKA PRESUDA
PARIŠKA PRESUDA
3.656,83 RSD  3.473,07 RSD
Popust: 5%
REPRODUKCIJSKA ENDOKRINOLOGIJA I NEPLODNOST
REPRODUKCIJSKA ENDOKRINOLOGIJA I NEPLODNOST
12.250,70 RSD  12.220,07 RSD
Popust: 0%