Mali termotehnički priručnik - autori: Branislav Živković i Zoran Stajić - 1.870,00 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Mali termotehnički priručnik - autori: Branislav Živković i Zoran Stajić

Mali termotehnički priručnik - autori: Branislav Živković i Zoran Stajić

1.870,00 RSD

autori: Branislav Živković i Zoran Stajić
broj stranica: 415
godina izdanja: 2011.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: srpski, latinica

Ovo je drugo dopunjeno izdanje Malog termotehničkog priručnika koje obuhvaća promjene i dopune tvari kojom se on bavi .

Naročita pažnja je posvećena poglavlju koje se odnosi na rashladne fluide - oblast koja je od izuzetnog značaja za razvoj termotehničkih uređaja i instalacija iu kojoj su se desile značajne promjene u pogledu uobičajeno korištenih rashladnih fluida .

Iz sadržaja :

OPĆE

Jedinice i preračunavanje jedinica
Termofizičke karaktersitike materijala
Voda i vodena para
vlažan zrak
Koeficijenti prijelaza topline po tipovima konvekcije
cjevovoda

opće
Materijali za cijevi
asortiman cijevi
proračun cjevovoda
GRIJANJE

Proračun gubitaka topline
toplovodno grijanje
grijanje parom
kotlovnica
HLADJENJE

Uvjeti skladištenja i neke osobine hladjenih i smrznutih namirnica
Orijentacijske vrijednosti koeficijnta prijelaza toplinske s obje strane grđevinske konstrukcije hlađenog objekta
Proračun potrebe za hladjenjem ( kalorički proračun )
Karatkerstike rashladnog ciklusa
Izmjenjivači topline i cjevovodi u rashladnim uredjajima
rashladni fluidi
Fizičke osobine sekundarnih rashladnih fluida
Sheme rashladnih postrojenja ( HRN M.E7.012 )
VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA

Meteorološki podaci
Toplinsko opterećenje klimatiziranog prostora
Ventilacijski zahtjevi
Kanali za zrak
RAZNO

Dodaj u korpu: