MALE HIDROELEKTRANE-Autor: Milenko Đurić, Veselin Ilić - 1.650,00 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
MALE HIDROELEKTRANE-Autor: Milenko Đurić, Veselin Ilić

MALE HIDROELEKTRANE-Autor: Milenko Đurić, Veselin Ilić

1.650,00 RSD

autor: Milenko Đurić, Veselin Ilić
broj stranica: 200
godina izdanja: 2013
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: B5
jezik: srpski, latinica


iz predgovora:

Energetski izvori , općenito , predstavljaju multidisciplinarne objekte . Vjerojatno je zbog toga i nedostatak kompletne literature evidentan . Pošto su autori ovog materijala elektro struke , to dominiraju elektro aspekti malih hidroelektrana .

Oba autora su dali niz propisa i zakonskih odredbi o građenju i eksploataciji malih hidroelektrana ( MHE ) iz dvije države - Srbije i Crne Gore . Posebno se ukazuje na stimulativne tarife koje određuje država za MHE .
Osim ove zakonske i tehničke regulative , obrađeni su kriteriji za izradu projekata MHE . Na temelju navedenih i objašnjenih kriterija moguće je uraditi tehničku dokumentaciju na temelju koje bi se mogla donijeti odluka o pristupanju izgradnji . Ovo bi bio polazni materijal i za kasnije angažiranje specijaliziranih ustanova za izradu potrebnih projekata .

Poglavlje o branama , ustavama , vodozahvatima i cjevovodima su opće osnove za izgradnju MHE . Poglavlja o turbinama i generatorima daju osnove za izbor ovih središnjih elemenata MHE . Posebna poglavlja obrađuju regulaciju napona , snage i brzine generatora , kao i priključenja na elektro mreže .

Autori se nadaju da će ovaj materijal koristiti budućim investitorima MHE te korisnicima ovakvih objekata . Sve dobronamjerne primjedbe i napomene će autori rado ugraditi u eventualno drugo izdanje iz materijal sličnog sadržaja .