Kratki komentar FIDIC-ovih općih uvjeta građenja - 6.615,38 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Kratki komentar FIDIC-ovih općih uvjeta građenja

Kratki komentar FIDIC-ovih općih uvjeta građenja

6.615,38 RSD

autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
broj stranica: 324
godina izdanja: 2013
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski


Kako budućnost razvoja naše građevinske industrije nije samo u Hrvatskoj nego i u izvođenju građevinskih radova u inozemstvu, kod pregovora i ugovaranja poslova naši će se izvođači najčešće susretati upravo s nekim od uvjeta ugovora koje je sastavio FIDIC. Uvjeti ugovora FIDIC pomažu da se spriječe nedostatci, odnosno da se stvori ravnoteža prava i dužnosti te uspostavi pravedna ravnoteža rizika između ugovornih strana. Smatramo potrebnim i korisnim da se naši građevinari i projektanti upoznaju s općim uvjetima FIDIC-a, a najjednostavnije mjesto gdje se to može učiniti je u domaćoj praksi građenja.

Iz predgovora


Na pisanje ovih kratkih komentara općih uvjeta ugovora FIDIC navele su me tri okolnosti. Ponajprije je to činjenica da u Hrvatskoj do danas nismo razvili vlastite standardne uvjete ugovora o građenju. Posljedica toga je da se i mali i veliki ugovori najčešće sastavljaju od slučaja do slučaja. Takva je praksa veoma štetna za građevinarstvo, i to kako za naručitelje građevinskih radova tako i za izvođače jer dovodi do neujednačenih rješenja pojedinih ugovornih odredaba. Drugo, imao sam mnogo prilika vidjeti kako u nas nije razvijena tehnika upravljanja ugovorima, radi čega je često dokumentacija koja nastaje tijekom izvršavanja radova manjkava, a to stvara poteškoće kod utvrđivanja činjenica i međusobnih potraživanja ugovornih strana. Konačno, u našoj praksi nije razvijena praksa postavljanja i poštovanja strogih rokova u komunikaciji između ugovornih strana tijekom izvođenja radova, što dovodi do neizvjesnosti o pravim troškovima građenja. Nema sumnja da naši izvođači znaju s tehničke strane izvoditi i najsloženije radove građenja, ali pritom često ne znaju za vrijeme izvođenja radova formulirati svoje zahtjeve u posebnom pisanom obliku i o tim zahtjevima na ispravan način obavještavati naručitelje. Posljedica toga su novčani gubitci, jer kad se konačno postave zahtjevi za dodatnim plaćanjem, često nema dovoljno vrijednih dokaza i pravodobnih objašnjenja da su takvi zahtjevi opravdani.

Uvjeti ugovora FIDIC pomažu da se pojava navedenih nedostataka spriječi. S jedne strane, ti su uvjeti ugovora nastojali stvoriti pravednu ravnotežu prava i dužnosti te pravednu ravnotežu rizika između ugovornih strana. Njihovim usvajanjem ugovorne strane se ne moraju truditi da ostvare prednost u podjeli rizika jer je ta podjela unaprijed određena. S druge strane, zahtjevi za formalnim artikuliranjem raznih zahtjeva i njihovo prihvaćanje ili odbijanje prisiljava sudionike da uredno vode međusobno obavještavanje tijekom izvođenja radova te da na propisani način obrazlažu svoje zahtjeve ili njihovo odbijanje. Konačno, postavljeni rokovi i postupci koji su sadržani u ugovornim modelima FIDIC-a temelj su urednog ispunjavanja ugovornih obveza. Pritom, budući da je riječ o ugovornim uvjetima, ugovorne strane imaju slobodu te uvjete i mijenjati kako bi ugovor u pojedinim slučajevima prilagodili svojim potrebama.

Svrha sastavljanja standardnih općih uvjeta ugovora od strane stručnih organizacija, pa tako i od FIDIC-a, je da se ti sastavljaju od strana koje nisu neposredno zainteresirane u konkretnom ugovornom odnosu, a s ciljem pravedne raspodjele rizika između naručitelja i izvođača. To najčešće nije slučaj s ugovorima koje same ugovorne strane sastavljaju od slučaja do slučaja. Bez obzira na to sastavlja li takve ugovore naručitelj ili izvođač, cilj je najčešće isti – ostvariti za sebe povoljniji položaj u budućem izvršenju tog ugovora. Ima mnogo primjera kada naručitelji, posebno u postupcima javnog nadmetanja, nameću izvođačima nepovoljne uvjete ugovora i određuju da će i najmanja izmjena tih uvjeta od strane ponuditelja biti temelj za diskvalifikaciju. Budući da izvođači žele doći do posla, često prihvaćaju takve predloške ugovora, s poraznim rezultatima.

 

 

Sadržaj

 Predgovor  
 Uvod  
 Općenito o općim uvjetima FIDIC-a i o njihovu razvoju 1
 Razvoj uvjeta ugovora FIDIC 3
 Kratki komentar "Crvene knjige" 35
 Uvod 37
 Dodatak (appendix): Opći uvjeti Sporazuma o DAA u NCK-u 140
 Prilog (annex): Postupovna pravila za NCK 141
 Kratki komentar "harmoniziranih uvjeta" 143
 Uvod 145
 Pojedinačni komentari određenih članaka HU-a 147
 Dodatak: Opću uvjeti Sporazuma o DAA-i u HU-u 158
 Kratki komentar "Žute knjige" 161
 Uvod 163
 Pojedinačni komentari određenih članaka NŽK-a 166
 Dodatak: Opći uvjeti Sporazuma o DAA u NŽK 199
 Prilog: Postupovna pravila za NŽK 199
 Kratki komentar "Srebrne knjige" 201
 Uvod 203
 Kratki skupni pregled nekih karakteristika NSK-a 204
 Zaključak 228
 Kratki komentar "Zlatne knjige" 201
 Uvod 231
 Kratki skupni pregled nekih karakteristika NZK-a 231
 Dodatak: Opći uvjeti Sporazuma o DAA u NSK-u 255
 Prilog: Postupovna pravila za NSK 255
 Zaključak 255
 Kratki komentar "Zrvene knjige" 257
 Uvod 259
 Kratki skupni pregled nekih karakteristika KO-a 259
 Pojedinačni komentari određenih članaka KO-a 261
 Pravila za presuđivanje i Sporazum s Presuditeljem 269
 Bilješke kao „vodič“ 269
 Zaključak 269
 Instrument osiguranja - garancije i jamstva 271
 Dodatak A: Napomene uz Garanciju Matične tvrtke 274
 Dodatak B: Napomene uz obrazac Ponudbene garancije 277
 Dodatak C: Napomene uz obrazac 280
 Dodatak D: Napomene uz obrazac 283
 Dodatak E: Napomene uz obrazac Garancije za predujam 286
 Dodatak F: Napomene uz obrazac Garancije za zadržane iznose 289
 Dodatak G: Napomene uz obrazac 292
 Dodatak (samo za NZK): Napomene uz obrazac 294
 Literatura 296
 Index 310