Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (II. izdanje) - 1.194,44 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (II. izdanje)

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (II. izdanje)

1.194,44 RSD

autor:
broj stranica: 70
godina izdanja:
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 21 x 28 cm
jezik: hrvatski


Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedno s pripadajućim protokolima primjenjuje se u Republici Hrvatskoj od 5. studenog 1997. U proteklom razdoblju Konvencija je, u prvom redu kroz praksu Europskog suda za ljudska prava, postala važan dio pravne svakodnevnice. Njezin sadržaj nije samo deklaratoran i ne ograničava se na utvrđivanje preuzetih međunarodnih obveza, već obuhvaća niz materijalnih i procesnih odredbi koje svoje ostvarenje nalaze u postupku pred Europskim sudom. Mogućnost pokretanja postupka pred Europskim sudom te sve češća neposredna primjena Konvencije od strane hrvatskih sudova ukazuju na potrebu da se na jednom mjestu, zajedno sa Poslovnikom Europskog suda objavi pročišćeni tekst Konvencije i pripadajućih protokola te tako učini dostupnim širokom krugu korisnika. Uz pročišćeni tekst Konvencije smatrali smo neophodnim objaviti i izbor iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava. Imajući u vidu obimnost te prakse, odlučili smo se u ovom prikazu usredotočiti na one presude i odluke kojima su Europski sud za ljudska prava i Europska komisija za ljudska prava dali osnovna načela za tumačenje pojedinih odredbi Konvencije, te na praksu Europskog suda u hrvatskim predmetima. Prilikom izbora prakse nastojali smo koristiti novije presude i odluke, kao i spomenuti neke od najpoznatijih predmeta koji su se vodili pred Europskim sudom. Stoga ovaj izbor prakse treba poslužiti kao putokaz svima koje zanimaju određenja Europskog suda o pojedinim pitanjima primjene Konvencije za detaljnije i dublje istraživanje njegove prakse.
Novo za March