Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (II. izdanje) - 1.194,44 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (II. izdanje)

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (II. izdanje)

1.194,44 RSD

autor:
broj stranica: 70
godina izdanja:
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 21 x 28 cm
jezik: hrvatski


Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedno s pripadajućim protokolima primjenjuje se u Republici Hrvatskoj od 5. studenog 1997. U proteklom razdoblju Konvencija je, u prvom redu kroz praksu Europskog suda za ljudska prava, postala važan dio pravne svakodnevnice. Njezin sadržaj nije samo deklaratoran i ne ograničava se na utvrđivanje preuzetih međunarodnih obveza, već obuhvaća niz materijalnih i procesnih odredbi koje svoje ostvarenje nalaze u postupku pred Europskim sudom. Mogućnost pokretanja postupka pred Europskim sudom te sve češća neposredna primjena Konvencije od strane hrvatskih sudova ukazuju na potrebu da se na jednom mjestu, zajedno sa Poslovnikom Europskog suda objavi pročišćeni tekst Konvencije i pripadajućih protokola te tako učini dostupnim širokom krugu korisnika. Uz pročišćeni tekst Konvencije smatrali smo neophodnim objaviti i izbor iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava. Imajući u vidu obimnost te prakse, odlučili smo se u ovom prikazu usredotočiti na one presude i odluke kojima su Europski sud za ljudska prava i Europska komisija za ljudska prava dali osnovna načela za tumačenje pojedinih odredbi Konvencije, te na praksu Europskog suda u hrvatskim predmetima. Prilikom izbora prakse nastojali smo koristiti novije presude i odluke, kao i spomenuti neke od najpoznatijih predmeta koji su se vodili pred Europskim sudom. Stoga ovaj izbor prakse treba poslužiti kao putokaz svima koje zanimaju određenja Europskog suda o pojedinim pitanjima primjene Konvencije za detaljnije i dublje istraživanje njegove prakse.
Novo za December

Svemir kao slagalica + CD
Svemir kao slagalica + CD
2.370,51 RSD  2.251,98 RSD
Popust: 5%
Povijest fizike
Povijest fizike
2.940,17 RSD  2.793,16 RSD
Popust: 5%
Organska kemija - za studente agronomske struke
Organska kemija - za studente agronomske struke
5.494,44 RSD  5.219,72 RSD
Popust: 5%
Metodika nastave kemije - priručnik za nastavnike kemije
Metodika nastave kemije - priručnik za nastavnike kemije
4.538,88 RSD  4.311,94 RSD
Popust: 5%
Kemijska analiza u sustavu kvalitete ISO
Kemijska analiza u sustavu kvalitete ISO
6.799,14 RSD  6.459,18 RSD
Popust: 5%
Hrvatska nomenklatura anorganske kemije
Hrvatska nomenklatura anorganske kemije
2.572,65 RSD  2.444,01 RSD
Popust: 5%
Praktikum preparativne organske kemije
Praktikum preparativne organske kemije
3.289,31 RSD  3.124,85 RSD
Popust: 5%
Osnove analitičke kemije - Skoog, West, Holler
Osnove analitičke kemije - Skoog, West, Holler
8.048,71 RSD  7.646,27 RSD
Popust: 5%
Povijest kemije
Povijest kemije
8.820,50 RSD  8.379,48 RSD
Popust: 5%
Uvod u infracrvenu spektroskopiju
Uvod u infracrvenu spektroskopiju
5.145,29 RSD  4.888,03 RSD
Popust: 5%
Fizikalna kemija 1. dio - Ivica Mekjavić
Fizikalna kemija 1. dio - Ivica Mekjavić
2.076,49 RSD  1.972,67 RSD
Popust: 5%
Postupci priprave i izolacije organskih spojeva
Postupci priprave i izolacije organskih spojeva
2.738,03 RSD  2.601,13 RSD
Popust: 5%
Organska kemija
Organska kemija
6.597,00 RSD  6.267,15 RSD
Popust: 5%
Opća i anorganska kemija I-II
Opća i anorganska kemija I-II
6.780,76 RSD  6.441,72 RSD
Popust: 5%