Kmetska prava - Bruno Ružička - 918,80 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Kmetska prava - Bruno Ružička

Kmetska prava - Bruno Ružička

918,80 RSD

autor: Bruno Ružička, dipl. iur.
broj stranica: 36
godina izdanja:
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 21 x 28 cm
jezik: hrvatski

Povijesni prikaz
Ukidanje agrarnih odnosa feudalnog karaktera
Današnje stanje i kako postupiti
- Moguća rješenja
- Provedba rješenja o nasljeđivanju
- Brisanja prava zaloga za iznos obveznica
Zabilježba u zemljišnim knjigama
Umjesto zaključka
Sudska praksa
Prilozi:
1. Zakon o likvidaciji agrarnih odnosa na području ranije pokrajine Dalmacije
2. Naredba o provođenju Zakona o likvidaciji agrarnih odnosa na području ranije pokrajine Dalmacije od 19 oktobra 1930 godine
3. Zakon o ukidanju agrarnih odnosa feudalnog karaktera na području Dalmacije i Hrvatskog Primorja
4. Zakon o likvidaciji agrarne reforme vršene od 6. travnja 1941. na velikim posjedima
5. Zakon o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području Narodne Republike Hrvatske
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području Narodne Republike Hrvatske
7. Zakon o reguliranju tereta uknjiženih na nekretninama koje su prešle u vlasništvo države na temelju Zakona o agrarnoj regormi i kolonizaciji i Osnovnog zakona o postupanju s ekspropriranim i konfisciranim šumskim posjedim
8. Izvod iz Zakona o nadležnosti narodnih odbora općina i kotara i njihovih organa
9. Zakon o prestanku važenja propisa o nadležnost narodnih odbora općina i kotara i njihovih organa
10. Zakon o ovlaštenju općinskih skupština za utvrđivanje nadležnosti općinskih organa za vršenje poslova određenih republičkim propisima
11. Izvod iz Zakona o sustavu državne uprave
12. Izvod iz Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
13. Izvod iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Predgovor:

Iako su na na temelju Zakona o likvidaciji agrarnih odnosa na području ranije pokrajine Dalmacije iz 1930. godine i Zakona o ukidanju agrarnih odnosa feudalnog karaktera na području Dalmacije i Hrvatskog Primorja iz 1946. godine morali biti likvidirani svi takvi odnosi iz raznih razloga, to nije učinjeno i još uvijek su u zemljišnim knjigama upisana kmetska, težačka i slična prava. Nije sporno da ne mogu postojati odnosi feudalnog karaktera. Međutim, problem brisanja težačkih prava još je uvijek prisutan i nikad nije do kraja razriješen. U radu su naznačena mnoga pitanja i problemi u svezi s tim pravima bez pretenzija da su na taj način iscrpljena i sva pitanja. Nude se odgovaraju}a, konkretna rješenja, kako na razini pojedinačnih slučajeva, tako i na zakonodavnoj razini. U izdanju je pridodana bogata sudska praksa te tekstovi propisa koji se odnose na ovu materiju.