KARDIOVASKULARNE BOLESTI, priručnik za liječnike primarne zdravs - 1.727,35 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
KARDIOVASKULARNE BOLESTI, priručnik za liječnike primarne zdravs

KARDIOVASKULARNE BOLESTI, priručnik za liječnike primarne zdravs

1.819,23 RSD  1.727,35 RSD
Popust: 5%

autor: FEDOR ČUSTOVIĆ, BERGOVEC, BANFIĆ
broj stranica: 152
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina: 12,2x19 cm
jezik: hrvatski

priručnik za liječnike primarne zdravstvene zaštite Izbjegavajući opširna, komplicirana tumačenja patoloških zbivanja u priručniku Kardiovaskularne bolesti, autori su prikazali suvremena, općeprihvaćena stajališta u pristupu bolesniku, dijagnostici, liječenju i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Knjiga je malog formata oblikovana kao pocket-book, te može stati u džep i postati nerazdvojni pratilac liječnika, a istodobno dovoljno velika i koncizna da obuhvati svu najvažniju problematiku kardiovaskularnih bolesti i omogući brzo donošenje odluka. Knjiga je ponajprije namijenjena liječnicima i medicinskim sestrama, kao i drugim znanstvenim djelatnicima koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te poslijediplomantima opće medicine. Knjiga se sastoji od Općega i Specijalnog dijela, Prevencije kardiovaskularnih bolesti, koja je danas nezaobilazna u prosvjećivanju i liječenju, popisa najčešćih lijekova koji se primjenjuju u kardiologiji te od najčešćih pitanja što ih bolesnici postavljaju liječnicima.