Kanalizacija naselja - autor: Jure Margeta - 4.000,00 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Kanalizacija naselja - autor: Jure Margeta

Kanalizacija naselja - autor: Jure Margeta

4.400,00 RSD  4.000,00 RSD
Popust: 9%

autori: Jure Margeta
broj stranica: 654
godina izdanja: 2009
vrsta uveza: tvrdi uvez
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

prof. dr. sc. Jure Margeta
redovni profesor Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu za područje vodoopskrbe, kanalizacije, zaštite voda i gospodarenja vodama
 

Urednik:

doc. dr. sc. Vesna Denić-Jukić, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Recenzenti:

prof. emeritus Stanislav Tedeschi, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Haša Bajraktarević-Dobran, Sveučilište u Sarajevu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Mijo Vranješ, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:

 
Predgovor
1.     Kanalizacija - osnove, tipovi i sheme
Uvod 
1.1. Kanalizacijske vode: podrijetlo, karakteristike i utjecaji na okoliš
1.2. Kanalizacija - dio urbanog i vodoprivrednog sustava
1.3. Zakonska regulativa
1.4. Tipovi odvodnje
1.5. Izbor tipa odvodnje
1.6. Osnovne sheme kanalizacije
Literatura
2.    Mjerodavne količine otpadnih i oborinskih voda
Uvod
2.1.   Otpadne vode
2.2.   Oborinske vode
2.3.   Bilanca voda u kanalizaciji
Literatura
3.    Projektiranje kanalizacijske mreže
Uvod
3.1.   Osnovne teorijske postavke za dimenzioniranje kanalizacijskog kolektora
3.2.   Pogonska hrapavost
3.3.   Ograničenje brzina
3.4.   Ograničenje padova
3.5.   Ograničenje minimalnih profila
3.6.   Ograničenja visine punjenja kanalizacijskih kolektora
3.7.   Visinsko (vertikalno) vođenje trase
3.8.   Horizontalno (tlocrtno) vođenje trase kanala
3.9.   Promjena pravca
3.10. Položaj kanala u prometnici i kućni priključci
3.11. Križanje s instalacijama i preprekama
3.12. Statički proračun kolektora
3.13. Dimenzioniranje kanalizacijske mreže
3.14. Projektiranje vakuumske kanalizacije
3.15. Projektiranje tlačne kanalizacije
Literatura
4.    Kanalizacijski kolektori
Uvod 
4.1.   Vrste kanala, tipovi, oblici i osnovne karakteristike
4.2.   Ugradnja kanalizacijskih kolektora
4.3.   Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanala
4.4.   Izbor kanalskog materijala - vrste kanala
Literatura
5.    Opremanje kanalizacijske mreže
Uvod 
5.1.   Revizijska okna
5.2.   Okna za prekid pada
5.3.   Objekti za spajanje i skretanje kanala
5.4.   Objekti za skupljanje površinskih voda s prometnica i drugih površina
5.5.   Okna za snijeg
5.6.   Mjerni uređaji
5.7.   Ispirači mreže
5.8.   Uređaji za zatvaranje
5.9.   Zaštitni uređaji
5.10. Ulazne građevine
Literatura
6.    Objekti kanalizacijskog sustava

Uvod
6.1.   Rasteretne građevine
6.2.   Crpke i srpni sustavi
6.3.   Bazeni za oborinsku vodu
Literatura
7.    Ispusti

Uvod
7.1.   Općenito
7.2.   Određivanje mjesta i načina ispuštanja voda
7.3.   Hidrauličko dimenzioniranje
7.4.   Statičko dimenzioniranje
7.5.   Konstruktivne karakteristike ispusta
Literatura
8.    Održavanje i upravljanje kanalizacijom

Uvod
8.1.   Štetna djelovanja voda na kanalizaciju
8.2.   Infiltracija i nekontrolirani dotoci u kanalizaciju
8.3.   Ostala štetna djelovanja
8.4.   Motrenje i baze podataka
8.5.   Održavanje kanalizacije
8.6.   Popravci
8.7.   Organizacija tvrtke
Literatura
9.    Smjernice za pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda

Uvod
9.1.   Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
9.2.   Pročišćavanje oborinskih voda
9.3.   Prerada i zbrinjavanje mulja
Literatura
10.  Projektna dokumentacija
Uvod
10.1. Osnove
10.2. Studije
10.3. Idejno rješenje
10.4. Idejni projekt
10.5. Glavni projekt
10.6. Izvedbeni projekt
Literatura
11.  Kazalo pojmova

Detaljnije, sadržaj i nekoliko stranica... 

Dodaj u korpu: