Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - 4.594,01 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

4.594,01 RSD

autor: Dragan Medvedović,Alen Rajko,Desa Sarvan,Mirjana Mahović Komljenović
broj stranica: 300
godina izdanja: 2012
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: hrvatski

Novi Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012., uveo je novi sustav upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj. Njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti prijašnji Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92), koji je dugi niz godina uređivao to upravnopravno područje, odnosno koji je sadržavao odredbe iz prijašnjeg Zakona o upravnim sporovima, čak iz davne 1952. godine. Stoga smo se u ovom priručniku odlučili na objavu radova o primjeni novog Zakon o upravnim sporovima u kojima se autori bave pravnim položajem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u novom reformiranom upravnom sporu. Naime, novi Zakon o upravnim sporovima uveo je dvostupanjsko sudovanje i na sasvim nov način uredio vođenje upravnog spora. Stoga se u prvom radu ukazuje na bitne odrednice novog Zakona o upravnim sporovima i posebnostima položaja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao stranke u upravnom sporu. Istovremeno se ukazuje i na određene dvojbe u odredbama novog Zakona o upravnim sporovima. U drugom radu, koji se odnosi na novi upravni spor, i ustrojstveno-kadrovske pripreme u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, autor iznosi i neke probleme koji će nastati u praksi i predlaže određena rješenja. Istovremeno donosi i ogledne primjere u slučajevima zastupanja, opisa radnog mjesta i punomoći, koji mogu poslužiti kao jedno od mogućih rješenja u praksi. U radu «Usklađivanje obavljanja komunalne djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje» razmatraju se odredbe Zakona o vodama (Nar. nov., br. 153/09, 63/11 i 130/11) i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Nar. nov., br. 153/09 i 90/11), kojima se na nov način regulira obavljanje komunalne djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje te odredbe kojima se propisuje način usklađivanja tih djelatnosti s novom regulativom i obveze jedinice lokalne samouprave s tim u svezi. U radu «Nedoumice u postupku razreza i naplate lokalnih poreza, koji su prihod proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrađene su odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se odnose na poreze što ih mogu uvoditi općine ili gradovi, kao vlastite izvore prihoda. Vezano uz uočene probleme i nedoumice, dani su odgovori na neka praktična pitanja i ponuđena rješenja kako razrezati i naplatiti porez. U prilog tome navedeno je nekoliko odluka Upravnog suda Republike Hrvatske kao sudske prakse s područja financiranja lokalnih jedinica, posebice kad je riječ o porezu na kuće za odmor. U priručniku donosimo i propise na koje se odnose radovi, i to: Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10), redakcijske pročišćene tekstove Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH i 73/08), Zakona o vodama (Nar. nov., br. 153/09 i 130/11) i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Nar. nov., br. 153/09 i 90/11). Priručnik obiluje primjerima korisnima za praksu, kao i tekstovima propisa koji će, nadamo se, pomoći u radu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Novo za September

Roberto Burle Marx: The Modernity of Landscape
Roberto Burle Marx: The Modernity of Landscape
5.880,34 RSD  5.586,32 RSD
Popust: 5%
Density is Home: Housing by A+T Reasrch Group
Density is Home: Housing by A+T Reasrch Group
6.431,62 RSD  6.100,85 RSD
Popust: 5%
High Density: Environments for the Future
High Density: Environments for the Future
5.329,05 RSD  5.053,41 RSD
Popust: 5%
Eco-Friendly Architecture
Eco-Friendly Architecture
8.085,46 RSD  7.681,19 RSD
Popust: 5%
How to Design Websites
How to Design Websites
3.858,97 RSD  3.656,83 RSD
Popust: 5%
Architectural Theory – From the Renaissance to the Present
Architectural Theory – From the Renaissance to the Present
3.473,07 RSD  3.289,31 RSD
Popust: 5%
21st Century Architecture: Apartment Living
21st Century Architecture: Apartment Living
8.820,50 RSD  8.379,48 RSD
Popust: 5%
Detail Practice: Digital Processes
Detail Practice: Digital Processes
6.064,10 RSD  5.751,70 RSD
Popust: 5%
Green Building Certification Systems
Green Building Certification Systems
8.820,50 RSD  8.379,48 RSD
Popust: 5%
Uvod u projektiranje stambenih zgrada - Ljerka Biondić
Uvod u projektiranje stambenih zgrada - Ljerka Biondić
2.388,89 RSD  2.260,25 RSD
Popust: 5%
Constructing Shadows
Constructing Shadows
8.820,50 RSD  8.379,48 RSD
Popust: 5%
Floor Plan Manual Housing (4th Edition)
Floor Plan Manual Housing (4th Edition)
8.820,50 RSD  8.379,48 RSD
Popust: 5%
Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu
Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu
7.166,66 RSD  6.808,33 RSD
Popust: 5%