Javna nabava - pravni okvir sustava javne nabave od 2012. s uput - 3.491,45 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Javna nabava - pravni okvir sustava javne nabave od 2012. s uput

Javna nabava - pravni okvir sustava javne nabave od 2012. s uput

3.491,45 RSD

autor: Ante LOBOJA, dipl. iur., Nina ČULINA , dip. iur., Tino BEGO, dipl. iur. Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., Zoran VUIĆ, dipl. iur
broj stranica: 256
godina izdanja: 2012.
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Prilog knjizi

CD s ostalim podzakonskim propisima koji, zbog svog opsega, nisu mogli biti uvršteni u tiskani dio knjige.
 

O knjizi
 
Sustav javne nabave bitno se promijenio od 1. siječnja 2012. U knjizi su u prvom dijelu dani praktični naputci za postupke izmijenjene javne nabave, a u drugom dijelu knjige dani su propisi iz sustava javne nabave. Treći dio je sadržan u CD-u a odnosi se na ostale podzakonske  propise koji, zbog svog opsega, nisu mogli biti uvršteni u tiskani dio knjige.

Dakle, ova knjiga sadrži najaktualnije naputke i tekstove propisa (Zakona i dr.) koji su važeći za  primjenu.

I.Upute za primjenu sustava javne nabave1
1.Neke bitne odredbe zakona o javnoj nabavi i provedbenih propisa 3
1.1.Uvod3
1.2.Financijska sredstva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi3
1.3.Plan nabave4
1.4.Ovlašteni predstavnici naručitelja4
1.5.Vrijednosni pragovi4
1.6.Sukob interesa5
1.7.Otvoreni postupak javne nabave8
1.8.Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave22
1.9.Sklapanje ugovora za usluge iz dodatka II. B zakona32
1.10.Okvirni sporazum38
2.Novi podzakonski propisi zakona o javnoj nabavi 47
2.1.Uvod47
2.2.Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (cpv)47
2.3.Uredba o objavama javne nabave48
2.4.Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.50
2.5.Zaključak70
3.Specifične nabave - nabava za potrebe obrane i sigurnosti i za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništva 73
3.1.Uvod73
3.2.Primjena zakona o javnoj nabavi73
3.3.Nabava za potrebe obrane i sigurnosti73
3.4.Nabava za potrebe diplomatsko/konzularna predstavništva 74
3.5.Postupci sklapanja ugovora u dmku75
3.6.Mišljenje nadležnih službi mvep-a77
3.7.Pravna zaštita78
3.8.Službeni jezik dmku78
4.Pregled nekih rokova u sustavu javne nabave 79
4.1.Bez obzira na vrstu postupka79
4.2.Otvoreni postupak javne nabave80
4.3.Ograničeni postupak81
4.4.Pregovarački postupak s prethodnom objavom82
4.5.Pregovarački postupak bez prethodne objave83
4.6.Okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi83
4.7.Okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi84
4.8.Javne usluge iz dodatka ii. B zakona o javnoj nabavi84
5.Pravna zaštita i nadzor nad provedbom zakona o javnoj nabavi85
5.1.Uvod85
5.2.Opće odredbe o pravnoj zaštiti85
5.3.Žalba – način izjavljivanja, rokovi, postupanje naručitelja i drugih stranaka postupka88
5.4.Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom94
5.5.Žalba –sadržaj i suspenzivni učinak97
5.6.. Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi i privremene mjere101
5.7.Odlučivanje državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave103
5.8.Naknada i troškovi žalbenog postupka104
5.9.Sudska zaštita protiv odluka državne komisije, naknada štete i ništetnost ugovora o javnoj nabavi106
5.10.Nadzor nad provedbom zakona o javnoj nabavi 111
5.11.Prekršaji 112
5.12.Kaznena djela u javnoj nabavi116
II.Pravni okvir119
ZAKON O JAVNOJ NABAVI121
1.Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi119
2.Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima128
3.Uredba o objavama javne nabave225
3.1.Tekst uredbe o objavama javne nabave225
3.2.Standardni obrasci uredbe o objavama javne nabave228
4.Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.229
5.Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)247
5.1.Tekst pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (cpv)247
5.2.Prilozi pravilnika o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (cpv)248
6.Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave248
7.Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi248
Novo za February

Emilio Ambasz
Emilio Ambasz
8.434,61 RSD
Akupresura ili prstotisak - Vjenceslav Kiseljak
Akupresura ili prstotisak - Vjenceslav Kiseljak
2.297,01 RSD  2.182,16 RSD
Popust: 5%
Kronična zdjelična bol u žena
Kronična zdjelična bol u žena
2.756,41 RSD  2.618,59 RSD
Popust: 5%
Praktikum liječenja kronične boli
Praktikum liječenja kronične boli
1.837,60 RSD  1.745,72 RSD
Popust: 5%
Anatomija čovjeka, 2. izdanje
Anatomija čovjeka, 2. izdanje
8.269,22 RSD  7.855,76 RSD
Popust: 5%
Anatomski atlas 3, Živčani sustav i osjetila
Anatomski atlas 3, Živčani sustav i osjetila
3.675,21 RSD  3.491,45 RSD
Popust: 5%
Anatomski vodič za vježbe snage
Anatomski vodič za vježbe snage
4.391,88 RSD  2.854,72 RSD
Popust: 35%
Intenzivna medicina
Intenzivna medicina
12.863,23 RSD
Energetska ekonomija u praksi
Energetska ekonomija u praksi
4.575,64 RSD  4.346,85 RSD
Popust: 5%
Elektromagnetizam - 2. svezak
Elektromagnetizam - 2. svezak
2.995,30 RSD  2.845,53 RSD
Popust: 5%