Informacijsko upravno pravo - 1.732,60 RSD : Stručna knjižara, Stručna literatra na jednome mestu!
     
 
 
Korpa je prazna, dodajte nešto!
Informacijsko upravno pravo

Informacijsko upravno pravo

1.732,60 RSD

autor: dr. sc. Alen Rajko
broj stranica: 416
godina izdanja: 2011
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

SADRŽAJ


1. UVOD 11
1.1. OSNOVNO O POJMU INFORMACIJE 11
1.2. INFORMACIJE KAO OBJEKT UPRAVNOG PRAVA 13
1.3. PREDMET INFORMACIJSKOGA UPRAVNOG PRAVA 15
1.3.1. Osnovno o upravnom pravu 16
1.3.2. Definiranje informacijskoga upravnog prava 18
1.3.2.1. Prema organizacijsko-funkcionalnom kriteriju 18
1.3.2.2. Prema materijalnopravnom kriteriju 19
1.3.2.3. Prema postupovnom kriteriju 20
1.3.2.4. Šira i uža definicija informacijskoga upravnog prava 20

2. DRUŠTVENI KONTEKST INFORMACIJSKOGA UPRAVNOG PRAVA 

21
2.1. RAZVITAK INFORMACIJSKOG DRUŠTVA 21
2.2. POLITIČKO ODLUČIVANJE  I FORMIRANJE 
POLITIČKIH PREFERENCIJA 30
2.3. „TRŽIŠNA VRIJEDNOST“ INFORMACIJA JAVNOG SEKTORA 36
2.4. NEFORMALNI KONTAKTI UPRAVE I VANJSKIH AKTERA 38
2.4.1. Općenito o neformalnim kontaktima 38
2.4.2. Prednosti i nedostaci neformalnih kontakata 39
2.4.3. Lobiranje 40
2.4.4. Informacije u pregovaračkom procesu 42
2.5. ZLOUPORABA INFORMACIJA 44
2.6. NOVI IZAZOVI JAVNOJ VLASTI 49

3. PRAVNI KONTEKST INFORMACIJSKOGA
UPRAVNOG PRAVA 52
3.1. USTAVNOPRAVNI OKVIR 52
3.2. ODLUČIVANJE U PROCESU DONOŠENJA  I 
PRIMJENE PRAVNIH NORMI 55
3.2.1. Odlučivanje normotvoraca 55
 
5
 
Sadržaj


3.2.1.1. Pravnopolitička dimenzija 
56
3.2.1.2. Nomotehnička dimenzija 58
3.2.2. Odlučivanje primjenjivača pravnih normi 59
3.2.2.1. Pravna kompetentnost 60
3.2.2.2. Informacije i neka pitanja upravnog postupka 60

3.3. ODNOSI  UPRAVE I GRAĐANA TE JAVNOST UPRAVE  64
3.3.1. Odnosi građana i uprave: informacijska komponenta 64
3.3.2. Nadzor nad upravom 68
3.3.3. Javnost uprave 69
3.4. ODNOSI UNUTAR JAVNOG SEKTORA 72
3.5. ZAŠTITA PRIVATNOSTI 77
3.6. UPRAVLJANJE ZAPISIMA 83
3.7. PRAVO NA DOBRU UPRAVU 85
3.8. OSNOVNO O EUROPSKOME UPRAVNOM PROSTORU 90

4. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA JAVNOG SEKTORA 

93
4.1. RAZVITAK I SADRŽAJ  PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA 93
4.2. PRAVNI OKVIR 98
4.2.1. Međunarodni dokumenti i usporedna regulacija 98
4.2.2. Ustav Republike Hrvatske 108
4.2.3. Zakon o pravu na pristup informacijama 111
4.2.4. Zakon o javnoj nabavi – primjer posebnog zakona 118
4.3. JAVNOST SASTANAKA 118
4.4. POLOŽAJ „ZVIŽDAČA“ 119
4.5. TEMELJNI INSTITUTI 121
5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 122
5.1. PRAVNI OKVIR 122
5.2. TEMELJNI INSTITUTI 125

6. ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA  I INFORMACIJSKA SIGURNOST 

126
6.1. UVODNO O TAJNOSTI 126
6.2. PRAVNI OKVIR 131
6.3. TEMELJNI INSTITUTI 135


6
 
Sadržaj

7. POLOŽAJ MEDIJA (NOVINARA) 136

7.1. POSEBAN POLOŽAJ MEDIJA U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU  136

7.2. OSNOVNO O MEDIJSKOM PRAVU 139

7.3. PRAVNI POLOŽAJ GLASNOGOVORNIKA  142

8. IZ PRAVNE PRAKSE  149

8.1. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 149

8.2. VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 157

8.3. UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 160

8.4. AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA  169

8.5. DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA
JAVNE NABAVE 178

9. (NE)DOSTUPNOST INFORMACIJA JAVNOG
SEKTORA: ZAVRŠNI SAŽETAK  182

10. LITERATURA  I PRAVNI IZVORI  186

11. PRILOZI  197
1. Zakon o pravu na pristup informacijama  199
2. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog
upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama  211
3. Zakon o zaštiti osobnih podataka  218
4. Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o
zbirkama osobnih podataka  231
5. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama
tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka  249
6. Zakon o tajnosti podataka  259
7. Zakon o zaštiti tajnosti podataka  267
8. Zakon o informacijskoj sigurnosti  270
9. Uredba o mjerama informacijske sigurnosti  278
10. Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta
savjetnika za informacijsku sigurnost  299
11. Zakon o sigurnosnim provjerama  302
12. Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj
provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima  312
13. Uredba o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i
postupanju s upitnikom za sigurnosnu provjeru  317

7
 
Sadržaj


14. Zakon o medijima 
319
15. Zakon o sustavu državne uprave 342
16. Zakon o općem upravnom postupku 345
17. Zakon o javnoj nabavi 352
18. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 354
19. Uredba o uredskom poslovanju 374
20. Konvencija Vijeća europe o pristupu službenim dokumentima 
401
21. Metodologija vrednovanja i usporedbe nacionalnih
regulacija prava na informaciju – popis indikatora,
s referentnim odredbama hrvatskog prava  405


Autor uz zakonodavni okvir prava na pristup informacijama i tajnosti osobnih podataka, daje širi društveni kontekst ostvarivanja tih prava, pozicioniranjem informacijskog prava kao zasebnog ogranka upravnog prava. Smatramo da će knjiga biti od velike koristi ne samo praktičarima u tijelima javne vlasti, nego i članovima akademske zajednice, studentima, pripradnicima medija, sucima i odvjetnicima, kao i drugima koji se bave ovim pitanjima.
Novo za April

Mehanika I.
Mehanika I.
3.215,81 RSD
Atlas globalizacije
Atlas globalizacije
4.410,25 RSD  1.764,10 RSD
Popust: 60%
Je li kapitalizam moralan?
Je li kapitalizam moralan?
3.491,45 RSD  1.396,58 RSD
Popust: 60%
Povratak u kapitalizam
Povratak u kapitalizam
3.491,45 RSD  1.396,58 RSD
Popust: 60%
Bogatstvo i siromaštvo naroda
Bogatstvo i siromaštvo naroda
5.880,34 RSD  2.352,13 RSD
Popust: 60%
Euro: Europska monetarna unija i Hrvatska
Euro: Europska monetarna unija i Hrvatska
3.583,33 RSD  1.433,33 RSD
Popust: 60%
Farmakologija
Farmakologija
12.771,35 RSD
Prometna politika Hrvatske
Prometna politika Hrvatske
4.777,77 RSD  1.911,11 RSD
Popust: 60%
Rječnik trgovačkog prava
Rječnik trgovačkog prava
4.594,01 RSD  1.837,60 RSD
Popust: 60%